By Adrian Grycuk - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37535839

MSZ: Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy

Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy; opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa – podkreśla polskie MSZ. W niedzielę mija 4. rocznica aneksji Krymu przez Rosję.

Jak czytamy w oświadczeniu MSZ, „mijają 4 lata od napaści Rosji na Ukrainę i grabieży Krymu”.

„Tzw. >>referendum<< 16 marca 2014 było zaprzeczeniem fundamentalnych wartości demokracji i poszanowania prawa” – napisano.

Dodano, że naruszenie integralności terytorialnej suwerennego państwa i nielegalna okupacja przekreśliły dorobek pokojowego zakończenia konfrontacji zimnowojennej i wzajemnego otwarcia się społeczności międzynarodowej i Rosji na współpracę na przełomie tysiącleci.

„Wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec działań Rosji w stosunku do Ukrainy. Opowiadamy się za poszanowaniem spójności terytorialnej Ukrainy i uznajemy Krym jako część ukraińskiego państwa” – podkreśliło polskie MSZ.

„Wraz z demokratyczną wspólnotą międzynarodową ponawiamy apel do Rosji o zaprzestanie okupacji Krymu i wycofanie się z obranej strategii wykorzystania siły do realizacji polityki zagranicznej. Powyższe przyczynia się do wzrostu niestabilności światowego systemu bezpieczeństwa i grozi dalszą eskalacją napięcia w stosunkach międzynarodowych” – zaznacza polskie MSZ.

W oświadczeniu stwierdzono też: „nie zgadzamy się na prowadzoną przez Rosję politykę gwałtu i zastraszenia, w tym wobec mniejszości narodowych na Krymie”.

Resort dodał, że dopóki Rosja nie powróci do stosowania reguł prawa międzynarodowego, będzie boleśnie odczuwać tego skutki w postaci „sankcji i izolacji”.

PAP/RIRM

drukuj