fot. pl.wikipedia.org

MZ przedstawi ustalenia prawne gwarantujące podniesienie płac ratowników medycznych

Ministerstwo Zdrowia w przyszłym tygodniu ma przedstawić rozwiązania prawne gwarantujące podniesienie płac ratowników medycznych. Takie ustalenia zapadły po wczorajszych rozmowach przedstawicieli resortu i ratowników medycznych. Dotyczyły one realizacji ubiegłorocznego porozumienia w sprawie m.in. wzrostu wynagrodzeń.

Na przyszły piątek zaplanowano kolejne spotkanie. Do tego czasu resort ma opracować stosowny akt prawny i ustalić, kiedy zostaną wypłacone pieniądze.

Natomiast dziś po południu zbiera się Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych, który ma ustalić dalszy scenariusz, jeśli resort nie spełni oczekiwań.

Wczoraj strony zgodziły się co do tego, że wszyscy ratownicy powinni zostać objęci porozumieniem z lipca 2017 r.

Na razie trudno mówić o satysfakcji. Minister obiecał spełnić to, co zostało zawarte w porozumieniu ponad 8 miesięcy temu – ocenił Roman Badach-Rogowski, przewodniczący Krajowego Związku Ratowników Ratownictwa Medycznego.

– Usłyszeliśmy zapewnienie ministra Szumowskiego, że te uzgodnienia będą dotrzymane ze strony Ministerstwa Zdrowia, jednak są problemy natury prawnej, ponieważ dyrektorzy szpitali mieli podniesione stawki na zaświadczenia zdrowotne. Zostały wyceny podniesione i z tych środków miały być wypłacone dodatki dla ratowników medycznych. Niestety w całym kraju tak się nie stało. Są województwa, w których ratownicy pracujący w szpitalach nie otrzymali żadnych dodatków. Jeżeli chodzi o drugą transzę dodatków dla ratowników medycznych w systemie, czyli w karetkach, też z różnymi perturbacjami, opóźnieniami, to się dzieje. Wobec tego minister zdrowia obiecał nam, że załatwi ten temat poprzez wprowadzenie odpowiedniego aktu prawnego, który to usankcjonuje, żeby to porozumienie zostało spełnione – wskazał Roman Badach-Rogowski.

Porozumienie zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia w przeliczeniu na etat – o 400 zł od 1 lipca 2017 r. i o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.

Do listopada 2017 r. miała też być uchwalona tzw. mała nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zakładająca upaństwowienie systemu.

Wczoraj minister zdrowia powiedział, że niewykluczone, iż na najbliższym posiedzeniu ustawa może być poddana głosowaniu w Sejmie.

RIRM

drukuj