fot. Tomasz Strąg

Min. J. Brudziński: zarekomenduję premierowi odstąpienie od porozumienia GCM

Będę rekomendował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia Global Compact (GCM) – napisał we wtorek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński, który wziął udział w drugiej sesji szczytu G6 w Lyonie. Porozumienie GCM dotyczy migracji.

We wtorek w Lyonie odbywa się szczyt G6, w którym bierze udział Joachim Brudziński i jego odpowiednicy z innych krajów. Spotkanie poświęcone jest m.in. problemom migracyjnym i zagrożeniom bezpieczeństwa narodowego.

Jak poinformowało ministerstwo na Twitterze, podczas pierwszej sesji szczytu G6 „rozmawiano o zarządzaniu nielegalną migracją”.

„Minister Joachim Brudziński podkreślił, że dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. Dlatego rząd premiera Mateusza Morawieckiego kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku” – wskazało ministerstwo.

Joachim Brudziński, cytowany na Twitterze, mówił podczas spotkania, że będzie „rekomendował premierowi Morawieckiemu odstąpienie od porozumienia Global Compact (GCM)”. Podpisanie dokumentu miałoby nastąpić w grudniu w Marrakeszu. Wyraził również opinię, że „projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji”.

„Porozumienie GCM jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi” – podkreślił cytowany na Twitterze minister.

Podczas szczytu G6 szef MSWiA spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych Włoch Matteo Salvinim.

Jak podaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM), Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) to Globalne porozumienie na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji. Przygotowano je na forum ONZ. Ma to być pierwszy dokument kompleksowo regulujący międzynarodowe przepływy osób. Choć nie będzie on miał mocy prawnie wiążącej, ma za zadanie upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.

We wrześniu 2016 r. 193 kraje przyjęły w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ Deklarację nowojorską w sprawie uchodźców i migrantów, wzywającą do całościowego uregulowania międzynarodowych przepływów osób. Wkrótce ruszyły też dwa oddzielne procesy negocjacji: Globalnego porozumienia ds. uchodźców oraz Globalnego porozumienia na rzecz bezpiecznych, uregulowanych i legalnych migracji (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, GCM) – czytamy na stronie PISM.

Jak przekazano, proces konsultacji GCM, wspierany przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM), trwał do listopada 2017 r. i doprowadził do publikacji wstępnej propozycji (zero draft) w lutym 2018 r. Tym samym rozpoczął się etap formalnych negocjacji międzyrządowych koordynowanych przez Szwajcarię i Meksyk. Obejmował on sześć rund i miał umożliwić podpisanie porozumienia na specjalnej konferencji ONZ w grudniu br. w Maroku.

Istniejąca od 2003 r. Grupa G6 jest nieformalną inicjatywą w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zrzesza ministrów spraw wewnętrznych największych państw członkowskich UE: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski (od marca 2006 r.) – informuje MSWiA. Ministrowie spraw wewnętrznych tych państw spotykają się z reguły raz na pół roku w kraju sprawującym prezydencję w grupie.

Spotkania na szczeblu ministrów stanowią forum konsultacji i uzgodnień w bieżących sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego UE, m.in. wzmacniania wspólnych działań służących zwalczaniu przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jak również skutecznej ochrony granic i przeciwdziałania nielegalnej imigracji. Od 2007 r. w spotkaniach ministrów spraw wewnętrznych G6 uczestniczy także sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślono w komunikacie prasowym ministerstwa, dotychczas Polska trzykrotnie była gospodarzem spotkań ministerialnych grupy G6 (2007, 2011, 2014). Ostatnie spotkanie G6 i USA odbyło się w październiku 2017 r. w Sewilli w ramach hiszpańskiej prezydencji w grupie G6.

Obecnie nieformalne przewodnictwo w G6 sprawuje Francja.

PAP/RIRM

drukuj