fot. twitter.com/mf_gov_pl

Min. Finansów: dojście do wskaźników pozwalających na obniżkę VAT możliwe do osiągnięcia w 2019 roku

Wskaźniki przyjęte przez Ministerstwo Finansów, które pozwoliłyby na obniżenie stawek VAT do 22 proc. i 7 proc. możliwe będą do osiągnięcia najprawdopodobniej w 2019 roku – poinformował w środę w Sejmie wiceminister finansów Filip Świtała.

„Szacujemy, że w roku 2018 ten wskaźnik zadłużenia (…) planujemy na poziomie 45,9 proc. Widzimy, że z 2017 r. (wskaźnik ten wyniósł – PAP) 47,7 proc., planujemy zejście na 45,9 proc. Czyli to jest tak, że cele, które spowodują obniżenie stawek (…) są realne. (…) Nie jest wykluczone, że już w roku 2019 być może będzie możliwe osiągnięcie tych wskaźników, o których mówimy” – powiedział Filip Świtała odpowiadając na pytanie, kiedy będzie możliwe obniżenie stawek VAT.

Minister wyjaśnił też, że drugi wskaźnik, który będzie brany pod uwagę przy ewentualnym obniżeniu VAT, to suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego. Na rok 2017 wynosił on 6,28 proc.

W rządowym projekcie ustawy założono, że obniżenie stawek VAT o 1 punkt proc. będzie konsekwencją osiągnięcia przewidzianych ustawą wskaźników. Stanie się to, jeśli: relacja państwowego długu publicznego netto (czyli długu publicznego skorygowanego o nadwyżkę płynności) do produktu krajowego brutto nie będzie przekraczać 43 proc. i suma ujemnych odchyleń deficytu (sektora instytucji rządowych i samorządowych) od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski -1 proc. PKB) nie będzie przekraczać 6 proc. PKB.

PAP/RIRM

drukuj