fot. PAP/Darek Delmanowicz

Min. A. Adamczyk: Polskie inwestycje infrastrukturalne łączą Europę

Polskie inwestycje infrastrukturalne łączą Europę. Dzisiaj realizujemy ważny szlak dla Europy Trójmorza – powiedział w miejscowości Nowosielec (Podkarpackie) minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister uczestniczył w uroczystym rozpoczęciu budowy szlaku Via Carpatia od Niska do Podgórza.

Andrzej Adamczyk podkreślił, że Via Carpatia połączy polskie porty bałtyckie z południem Europy. Przypomniał również, że budowę tej drogi zainaugurował śp. prezydent Lech Kaczyński.

„To on rozpoczął realizację tego ambitnego planu połączenia – w układzie południkowym – drogą bezpieczną, drogą przewidywaną, drogą szybkiego ruchu – północy z południem Europy” – dodał.

W ocenie ministra budowanie Via Carpatia to „swoiste realizowanie testamentu prezydenta Kaczyńskiego”.

Zdaniem Adamczyka Via Carpatia to droga życia dla wschodniej części naszego kraju.

„Dzisiaj zaczynamy realizować kolejny odcinek, to kolejne wyzwanie, które czeka wschodnią część Polski i kontynentu” – mówił.

Minister podkreślił, że duże nadzieje z budową tego szlaku wiążą m.in. Litwini, Białorusini, Bułgarzy i Rumunii. Te dwa ostatnie kraje, jak powiedział Adamczyk, budowę Via Carpatia uznają za priorytetową inwestycję.

Szef resortu infrastruktury wyraził nadzieję, że w 2022 r. Rzeszów będzie połączony z Warszawą poprzez Lublin drogą ekspresową.

Min. Adamczyk podziękował m.in. wojewodzie i samorządom za pomoc w przygotowaniu tej inwestycji.

„Wiem, że dla lokalnej społeczności na czas budowy będą występować pewne uciążliwości, ale później będzie tylko satysfakcja i poczucie tego, że i tutaj mieszkamy w centrum Europy. Że stąd możemy wyjechać na drogę szybkiego ruchu i jeżeli chcemy to zatrzymać się dopiero w Lizbonie, korzystając przy tym z bezpiecznych dróg” – mówił Andrzej Adamczyk.

Minister życzył wykonawcy, aby inwestycja przebiegła bez problemów i zgodnie z harmonogramem.

Obecny na uroczystości wiceminister infrastruktury Rafał Weber w swoim wystąpieniu podkreślił, że Via Carpatia ma ogromne znaczenie dla całego regionu. Zdaniem Webera budowa tej drogi spowoduje uwolnienie ogromnego potencjału gospodarczego.

„Tak się dzieje w przypadku każdej budowy drogi szybkiego ruchu, która jest magnesem do powstawania firm i nowych miejsc pracy. Tym samym podnoszą potencjał gospodarczy danego regionu” – dodał.

Natomiast wojewoda podkarpacki Ewa Leniart zwróciła uwagę, że dzięki budowie Via Carpatia Polska zaczyna wykorzystywać swoje położenie w centrum Europy. W jej ocenie takie inwestycje powodują, że Podkarpacie przestaje być regionem peryferyjnym i wykluczonym.

Starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz mówił z kolei, że budowa odcinka Via Carpatia to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu. Dodał, że to historyczny i ważny moment dla samorządu.

Odcinek S19 między Niskiem a Podgórzem będzie miał ok. 11,5 km długości. Umowa z wykonawcą tego odcinka, czyli z konsorcjum firm Mostostal Warszawa (lider) oraz Acciona Construction została podpisana 14 listopada 2018 r. Jej wartość to ponad 272,4 mln zł.

Termin realizacji tego odcinka wynosi 34 miesiące z wyłączeniem okresów zimowych podczas realizacji robót budowlanych tj. od 15 grudnia do 15 marca. Wykonawca zaoferował także gwarancję jakości wykonanych robót na 10 lat. Zakończenie inwestycji jest planowane na II kwartał 2022 r.

Odcinek od węzła Nisko Południe do węzła Podgórze jest realizowany w systemie „projektuj i buduj”. Wykonawca będzie musiał m.in. zaprojektować odcinek, uzyskać niezbędne decyzje, a także wybudować drogę wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą. Oprócz samej drogi wykonawca wybuduje m.in. pięć wiaduktów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.

Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem ówczesnego prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

Via Carpatia to planowany szlak międzynarodowy, który ma przebiegać z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów i słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Ma docierać m.in. do rumuńskiego portu w Konstancy nad Morzem Czarnym oraz greckich Salonik nad Morzem Egejskim.

W Polsce szlak Via Carpatia będzie miał długość ponad 700 km.

PAP

drukuj