fot. twitter.com/Stanislaw_Szwed

Milicz: Spotkanie konsultacyjne ws. systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

Z udziałem wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisława Szweda odbyło się w poniedziałek w Miliczu (Dolnośląskie) kolejne z regionalnych spotkań konsultacyjnych poświęconych tworzeniu rządowego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podczas konferencji prasowej w Środowiskowym Domu Samopomocy Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych wiceszef resortu rodziny i pracy mówił m.in. o niedawno wprowadzonych przez rząd zmianach i przedstawił tzw. mapę drogową wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Jak mówił, składa się ona z trzech filarów.

„Pierwszy to filar dotyczący finansowania, czyli specjalny Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Ma on się składać z >>daniny solidarnościowej<<, czyli środków pozyskanych od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie, oraz ze środków z Funduszu Pracy. Liczymy, że łącznie fundusz będzie się kształtować na poziomie 1 mld 800 mln zł. Chcemy dzisiaj rozmawiać ze stowarzyszeniami, w jaki sposób najlepiej wykorzystać te środki” – tłumaczył Stanisław Szwed.

Jako drugi filar wiceminister wymienił pakiet społecznej odpowiedzialności.

„Głównym zadaniem jest tu dokończenie prac nad nowym systemem orzecznictwa w kraju oraz uruchomienie wsparć, które właśnie wchodzą w życie – od 1 lipca wsparcie dotyczące warsztatów terapii zajęciowej, ponad 16,5 tys. zł rocznie, w przyszłym roku ponad 17 tys. zł. W tym pakiecie jest również podniesienie renty socjalnej do minimalnej emerytury, która wynosi dzisiaj 1029 zł. Te środki od 1 września trafią do każdego, kto jest uprawniony” – mówił wiceminister. Dodał, że nowym rozwiązaniem będzie m.in. tzw. opieka wytchnieniowa.

„Ostatni filar z mapy to program Dostępność plus. W najbliższych latach chcemy przeznaczyć na ten cel ponad 23 mld zł, które mają poprawić dostępność osób niepełnosprawnych do różnego rodzaju usług” – powiedział Stanisław Szwed.

„Projekt ustawy o Funduszu Solidarnościowym jest już przygotowany, a w tej chwili trwają konsultacje, które potrwają do połowy sierpnia. Mamy nadzieję, że uwagi do pakietu wykorzystamy w pracach parlamentarnych” – dodał wiceminister.

Wojewoda dolnośląski Paweł Hreniak poinformował, że co ósmy mieszkaniec regionu jest osobą niepełnosprawną.

„W skali kraju jest to 12 proc. mieszkańców, a na Dolnym Śląsku ten procent jest nieco wyższy – 13,2 proc. To 384 tys. osób na Dolnym Śląsku, które mają różny poziom niepełnosprawności. Tak jak różna jest niepełnosprawność, tak elastyczna i różnorodna musi być pomoc” – mówił Paweł Hreniak.

Prezes Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych Alicja Szatkowska zwróciła uwagę m.in. na problem rodzin, z osobami niepełnosprawnymi wymagającymi całodobowej opieki, które skorzystałyby na tzw. opiece wytchnieniowej. Zauważyła, że pierwsze problemy pojawiają się zaraz po urodzeniu dziecka.

„Rodzice są zagubieni. Mimo że istnieje program >>Za życiem<<, to samorządy nie potrafią jeszcze działać, jak powinny. Kolejna sprawa to dostępność dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli i do realizacji obowiązku szkolnego” – dodała Alicja Szatkowska.

Projekt ustawy zakładającej utworzenie Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych został opublikowany przez MRPiPS w połowie lipca. Fundusz ma być zasilany z części składki na Fundusz Pracy oraz z „daniny solidarnościowej” od osób zarabiających ponad milion złotych rocznie. Zaproponowano, by ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

W połowie maja rząd przedstawił propozycję nowego modelu finansowania wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Ma się on opierać na trzech filarach: Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, pakiecie społecznej odpowiedzialności i programie Dostępność plus. Propozycja została zapowiedziana, gdy trwał protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Sejmie.

Zgodnie z projektem MRPiPS, źródłem przychodów funduszu będzie przede wszystkim obowiązkowa składka stanowiąca 0,15 proc. podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy, a także danina solidarnościowa od dochodów osób fizycznych – w wysokości 4 proc. od nadwyżki dochodów powyżej miliona złotych za rok podatkowy. Pieniądze z funduszu mają być przeznaczone m.in. na wsparcie społeczne i zawodowe osób niepełnosprawnych, na promowanie i wzmacnianie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych oraz na innowacyjne rozwiązania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej.

W projekcie wskazano, że pozostałymi źródłami przychodów mają być m.in. dotacje z budżetu państwa na realizację programów współfinansowanych z funduszy UE na rzecz osób niepełnosprawnych.

PAP/RIRM

drukuj