fot. ipn.gov.pl

Mija termin zgłaszania kandydatów na szefa IPN

Dziś mija termin zgłaszania się kandydatów do konkursu na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na giełdzie nazwisk wymienia się m.in. dr. Jarosława Szarka i prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

W pierwszym etapie konkursu sprawdzone zostaną dokumenty i oświadczenia złożone przez kandydatów. Zostanie również ustalone, czy spełniają oni wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o konkursie.

Kandydat musi m.in. posiadać stopień naukowy co najmniej doktora. Jest zobowiązany wykazać, że nie pracował lub współpracował z komunistycznymi organami bezpieczeństwa państwa.

IPN powinien działać wedle innego schematu niż dzisiaj – wskazuje senator, prof. Jan Żaryn.

– Trzeba skończyć z tym podziałem terytorialnym, będącym funkcją istnienia sądów i prokuratur apelacyjnych. To jest sztuczny podział. Nie ma nic wspólnego ani z historią, ani z geografią, ani z administracją państwa polskiego. Warto zatem przyjrzeć się, czy nie nastał czas, aby właśnie te reformy czy nowelizacje prawa wprowadzić. Wydaje się więc, że pion śledczy będzie musiał zredefiniować swoje zadania. Te historyczne już śledztwa w dużej mierze będą oczywiście kontynuowane. Mają one wartość dokumentacyjną, także w jakiejś mierze wychowawczą dla kolejnych pokoleń – mówi prof. Jan Żaryn.    

18 lipca odbędzie się publiczne wysłuchanie kandydatów, podczas którego zaprezentują oni własną wizję funkcjonowania Instytutu oraz odpowiedzą na pytania członków Kolegium IPN.

Następnie Kolegium, po dyskusji na posiedzeniu niejawnym, podejmie uchwałę ws. wyłonienia kandydata na stanowisko prezesa IPN w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Prezesa IPN – na wniosek Kolegium – powoła Sejm za zgodą Senatu.

RIRM

drukuj