Międzynarodowa konferencja naukowa: Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja

Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizuje w dniach 29-30 września 2016 r. międzynarodową konferencję naukową: „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”.

„Doświadczane współcześnie procesy kulturowe i towarzyszące im przemiany prawne sprawiają, że jesteśmy świadkami gwałtownych sporów o małżeństwo i szerzej – o kształt społeczeństwa. Czy prawo rodzinne ma stanowić odbicie rzeczywistości społecznej, czy też czynnik ją modyfikujący i kształtujący? Czy prawo powinno zatem chronić i stabilizować tożsamość związku małżeńskiego, czy może posługiwać się regulacją ustawową jako czynnikiem destabilizacji generującym zmianę społeczną?” – możemy przeczytać na stronie przygotowanej specjalnie na tę konferencję.

Po raz kolejny Wydział Prawa i Administracji UW oraz Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris podejmują wspólną inicjatywę, którą jest organizacja międzynarodowej, prawniczej konferencji na temat tożsamości małżeństwa.

W czasie dwóch dni obrad, ponad 20 wybitnych teoretyków i praktyków z całego świata, reprezentujących różne specjalności i obszary zaangażowania, będzie dzieliło się wiedzą i doświadczeniem.

Konferencja odbędzie się w Auli dawnej Biblioteki UW w dniach 29-30 września 2016 r. począwszy od godz. 9.30. Wszystkie anglojęzyczne wystąpienia będą tłumaczone symultanicznie na język polski.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.tozsamosc.ordoiuris.pl, na której obok listy prelegentów można znaleźć również program konferencji, a także zapisać się, wypełniając formularz.

RIRM/za Ordo Iuris

drukuj