fot. men.gov.pl

MEN przedstawia projekt ustawy o finansowaniu zadań oświaty

Uszczelnienie przyznawania samorządom dotacji przy jednoczesnym ułatwieniu ich rozliczania, ujednolicenie wymiaru pensum dla psychologów, pedagogów i logopedów oraz wydłużenie ścieżki awansu zawodowego nauczycieli – zapowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zapisy regulujące te kwestie znalazły się w projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych skierowanym przez resort edukacji do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska zaznaczyła na konferencji prasowej w Warszawie, że to pierwszy etap planowanych rozwiązań, które docelowo uporządkują cały system finansowania zadań oświatowych. Wskazała też na powody wprowadzanych zmian.

– Powodów jest co najmniej 4 i to są strategiczne decyzje, które podejmujemy. Po pierwsze, uszczelniamy system finansowania oświaty. Państwo pewnie zauważyli, bo też o tym pisaliście, mówiliście, a my dyskutowaliśmy. Uszczelnienie finansów i finansowania oświaty jest strategiczne, tym bardziej, że będzie to współgrać z ustawą o systemie informacji oświatowej, która ma wzmocnić to uszczelnienie, powodować, że będziemy widzieć każdy element systemu edukacji w systemie informacji oświatowej – mówiła minister Anna Zalewska.

MEN chce, by projektowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.; część przepisów ma obowiązywać od 1 września 2018 r.

 

RIRM

drukuj