GUS: wzrasta zainteresowanie rodzicielstwem zastępczym

Obchodzimy dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, 56 tys. nieletnich przebywa w rodzinach zastępczych, natomiast 20 tys. dzieci trafia do placówek instytucjonalnych. Jak zauważa MRPiPS, w 2016 r. nastąpił również niewielki spadek dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk zaznacza, że obecny rząd wspiera rodziny zastępcze, chociażby poprzez program Rodzina 500 plus.

Ludzie, którzy decydują się na to, aby jako rodzice zastępczy zajmować się dziećmi, są niezwykle potrzebni. My ich ogromnie doceniamy i szanujemy tę pracę. W tym tygodniu mamy kolejny Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, na którym ci ludzie będą. Zwracam również uwagę na tzw. kopernikański przełom, którego dokonał ten rząd, ponieważ program 500 plus jest adresowany do wszystkich dzieci w pieczy zastępczej, które są w rodzinnych formach pieczy zastępczej – wskazuje Bartosz Marczuk.

Z programu Rodzina 500 plus korzysta ok. 50 tys. dzieci umieszczonych w rodzinnych pieczach zastępczych. W pierwszym roku obowiązywania programu wydano ten cel 283 mln zł.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego został uchwalony przez Sejm w 2006 r.

 

RIRM

drukuj