fot. malopolska.pl

Małopolskie: samorząd województwa dofinansuje renowację miejsc pamięci

Samorząd województwa rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego projektu „Małopolska Pamięta”, który ma na celu ochronę dziedzictwa narodowego i miejsc ważny dla lokalnych społeczności. Na jego realizację przeznaczono 500 tys. zł.

Jak wyjaśniła Anna Pieczarka z zarządu województwa, pomysłodawczyni programu, chodzi o mniejsze elementy małej architektury, o których często zapominano, skupiając się na większych zabytkach.

„Teraz swój czas na renowację mają tablice pamiątkowe, nagrobki, ale również wiele innych miejsc i instalacji, które są elementem budowania pamięci i tożsamości” – zaznaczyła.

W ramach programu „Małopolska Pamięta” samorządy mogą wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie na renowację i remont obiektów zabytkowych, ale też miejsc związanych z polską historią i posiadających walory artystyczne.

Według Anny Pieczarki wsparte z budżetu województwa mogą zostać działania dla ochrony obiektów i miejsc związanych z walkami dla odzyskania lub obrony niepodległości Polski, ale także tablic upamiętniających wydarzenia lub postacie historyczne oraz nagrobków osób, które walczyły o wolność narodową lub były ofiarami władz zaborczych bądź okupacyjnych.

Dotacja w ramach konkursu może być udzielona jednostce samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane z uwzględnieniem zagospodarowania i uporządkowania najbliższego terenu wokół obiektu. Może wynieść maksymalnie 60 procent wartości przedsięwzięcia, czyli 20 tys. zł.

PAP/RIRM

drukuj