M. Warchoł: Sąd ma być wolny od politycznych nacisków i korporacyjnych interesów

Niezależny sąd ma być wolny od politycznych nacisków, ale też od korporacyjnych interesów środowiska – mówił do uczestników Kongresu Prawników Polskich wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Polityk zaznaczył, że przygotowana przez rząd reforma nie jest przeciw  zgromadzonym uczestnikom Kongresu, jest również dla nich. Wiceszef resortu sprawiedliwości wskazał, że środowisko sędziów nie oczyściło się samo, dlatego potrzebne są zmiany.

Marcin Warchoł zapowiedział też, że Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza w przyszłym tygodniu zgłosić poprawkę do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, dzięki której środowiska prawnicze będą mogły zgłaszać kandydatów do KRS.

– W terminie 30 dni od dnia obwieszczenia o zwalnianym miejscu w Radzie Zrzeszenia Sędziów lub Prokuratorów – do których zadań statutowych należy działanie na rzecz niezależności sądów lub reprezentowanie środowiska sędziów bądź prokuratorów, a także grupy co najmniej 20 sędziów bądź prokuratorów oraz Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych i Krajowa Rada Notarialna zgłaszają marszałkowi Sejmu kandydatury sędziów spośród których przez Parlament będą wybierani członkowie Rady – mówił Marcin Warchoł.

Głównymi tematami Kongresu Prawników Polskich jest reforma wymiaru sprawiedliwości i stan praworządności w Polsce. Biorą w nim udział sędziowie, adwokaci i radcowie prawni z całego kraju.

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj