Lublin: VI Międzynarodowa Konferencja Obrońców Życia

W poniedziałek, 23 marca, w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim już po raz szósty odbędzie się Międzynarodowa Konferencja im. ks. prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia. Uczestnicy zgromadzą się na KUL-u z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia.

W tematykę konferencji jej adresatów wprowadzi dr hab. Krzysztof Narecki. Wykłady dla słuchaczy wygłoszą m.in.: dr Marek Czachorowski, dr inż. Antoni Zięba, prof. dr hab. Bogdan Chazan, dr Cezary Ritter oraz ks. dr hab. Jarosław Jęczeń.

Ponadto swoim świadectwem będą dzielili się prelegenci z zagranicy: Ukrainy, Słowacji, Litwy, Białorusi, Niemiec, Austrii, Anglii, Włoch oraz Izraela.

Będą oni przedstawiać swój punkt widzenia dotyczący ochrony życia dzieci poczętych m.in.: w aspektach religijnym, historycznym i geograficznym. Przedstawią także sylwetki ludzi, którzy zasłynęli ogromną odwagą i heroizmem, broniąc nienarodzonych dzieci.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło: Radio Maryja, TV Trwam, Nasz Dziennik, Gość Niedzielny, Niedziela, Miłujcie się, Gaudium, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

FormatFactoryPlakat

&Kliknij, aby powiększyć

RIRM

drukuj