Lublin: kolejni żołnierze Obrony Terytorialnej złożą przysięgę

130 żołnierzy – ochotników 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej złoży w niedzielę w Lublinie przysięgę wojskową. Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą już ponad 2,9 tys. żołnierzy.

„Będzie to czternasta przysięga w historii lubelskiej brygady” – poinformował oficer prasowy brygady kpt. Damian Stanula.

Ochotnicy złożą przysięgę na sztandar 9. Pułku Piechoty Legionów AK. Zasilą szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

Uroczystość odbędzie się w przeddzień setnej rocznicy urodzin patrona brygady, mjr. Dekutowskiego.

„Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują współcześnie misję Armii Krajowej. Te dwie formacje, dzieli czas, ale łączy troska o dobro i bezpieczeństwo Ojczyzny. Podobnie jak wielcy poprzednicy, WOT stawia na organizację struktur terytorialnych, budowę bezpieczeństwa lokalnego, umacnianie patriotyzmu i więzi wśród lokalnych społeczności, czerpiąc z potencjału drzemiącego w sercach Polaków” – podkreślił kpt. Damian Stanula.

Ceremonia rozpocznie się w południe na Placu Zamkowym w Lublinie, gdzie jest również usytuowany pomnik upamiętniający „Zaporę” i jego żołnierzy. Wcześniej, o godz. 10.00, w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła odprawiona zostanie Msza św. w intencji żołnierzy. Przysięgę zakończy defilada pododdziałów.

2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej powstała jako jedna z pierwszych w kraju. W jej skład wchodzi pięć batalionów lekkiej piechoty, dyslokowanych w pięciu rejonach województwa lubelskiego: w Lublinie, Dęblinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Dowódcą lubelskiej brygady jest płk Tadeusz Nastarowicz.

Jak podał kpt. Damian Stanula, obecnie Wojska Obrony Terytorialnej w woj. lubelskim liczą ponad 2,9 tys. żołnierzy i cały czas powiększają swoje szeregi.

„Lubelska Brygada osiągnęła zdolność do reagowania kryzysowego w obszarze zagrożeń niemilitarnych. W tym zakresie, w ramach projektu +Parasol+, rozpoczęła współpracę ze służbami mundurowymi i jednostkami samorządu terytorialnego odpowiedzialnymi za zarządzanie kryzysowe w województwie” – zaznaczył rzecznik.

Wojska Obrony Terytorialnej to piąty – obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych – rodzaj Sił Zbrojnych RP. Misją WOT jest obrona i wspieranie społeczności lokalnych, a w czasie wojny wspieranie wojsk operacyjnych w strefie bezpośrednich działań bojowych. W czasie pokoju głównym zadaniem WOT będzie przeciwdziałanie skutkom sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych, współdziałanie, wspieranie i uzupełnianie działania innych służb ratowniczych.

PAP/RIRM

drukuj