fot. PAP/Wojtek Jargiło

Lublin: historia polskiej emigracji na wystawie „Polonica emigracyjne”

Fotografie cennych dokumentów i przedmiotów związanych z historią polskiej emigracji można oglądać na wystawie „Polonica emigracyjne” otwartej w poniedziałek w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie.

„Tak nasze dzieje się potoczyły, że ten głos Polski w latach zaborów, czy w latach niewoli komunistycznej, mógł spokojnie wyrażać się jedynie poza granicami. Tam też wielu naszych przodków musiało od nowa budować swe domy i pracować na rzecz wolnej, niepodległej Polski” – powiedział prezes IPN, Jarosław Szarek podczas otwarcia wystawy w poniedziałek w Lublinie.

Wystawa towarzyszy odbywającej się w Lublinie Konferencji Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, w której uczestniczą przedstawiciele różnych polskich instytucji na świecie. Szarek podkreślił, że to, co znajduje się w zbiorach tych instytucji to „arcybogaty fragment naszej spuścizny kulturowej, historycznej, emigracyjnej”.

„Chcemy, żeby to dziedzictwo, ten głos polskiej emigracji był przekazywany kolejnym pokoleniom Polaków, które żyje już w zupełnie innych warunkach” – dodał Szarek.

Na ekspozycji składającej się z 28 plansz, prezentowane są instytucje zrzeszone w Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie, oraz wybrane eksponaty, muzealia, pamiątki, które się nich znajdują. Można zobaczyć m.in. złote pióro, którym premier Ignacy Paderewski podpisał w Wersalu traktat pokojowy (przechowywane w Muzeum Polskim w Chicago), pistolet kieszonkowy należący do Tadeusz Kościuszki (Muzeum Tadeusza Kościuszki w Solurze, Szwajcaria), czy raport rotmistrza Witolda Pileckiego z pobytu w obozie koncentracyjnym w Auschwitz, który w swoich zbiorach posiada Studium Polski Podziemnej w Londynie.

„Co ja widzę na tych planszach? Wspaniałe losy naszego narodu, eksponaty, które czasami więcej mówią niż grube opracowania. Ten jeden przedmiot potrafi młodego widza, do którego też jest ta wystawa skierowana, w sposób ciekawy i interesujący przyciągnąć do siedzib tych instytucji (polonijnych), do ich stron internetowych” – powiedział koordynator projektu wystawy Paweł Zielony z Archiwum IPN.

41. Konferencja Muzeów Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie rozpoczęła się w Lublinie w sobotę i potrwa do wtorku. Uczestniczą w niej przedstawiciele polskich instytucji z całego świata, zajmujących się muzealnictwem, archiwizacją dokumentów i bibliotekarstwem. Obradom towarzyszą m.in. wycieczki, zwiedzanie Lublina i regionu. Uczestnicy konferencji wezmą też udział w rozpoczynającym się we wtorek w Lublinie 20. Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich.

Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie powstała w 1979 r. Jest organizacją zrzeszającą instytucje polonijne, przechowujące cenne świadectwa polskiej kultury i historii. Obecnie organizacja liczy 25 instytucji (muzeów, archiwów i bibliotek) działających w dziewięciu krajach na różnych kontynentach.

Wystawa „Polonica emigracyjne – ze zbiorów instytucji członkowskich Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie” w czasie Zjazdu Historyków (od 18 do 20 września) będzie prezentowana w Centrum Spotkań Kultur w Lublinie.

PAP/RIRM

drukuj