Lubelski głos w Brukseli

We wtorek 11 października, w Parlamencie Europejskim w Brukseli, miała miejsce prezentacja projektu międzynarodowej drogi wodnej E40 przez Polskę na Białoruś i Ukrainę, której znaczący odcinek biegnie przez woj. lubelskie.

W tym tygodniu, przez 3 dni europosłowie i goście PE mogą też zapoznawać się ze szczegółami przedsięwzięcia „Łącząc Europę. Międzynarodowa droga wodna E40”, odwiedzając wystawę zlokalizowaną w głównym gmachu brukselskiej siedziby europarlamentu. Gospodarzem prezentacji jest prof. Mirosław Piotrowski, poseł do Parlamentu Europejskiego z Lubelszczyzny.

E40 w Brukseli (1)Merytorycznej prezentacji przedsięwzięcia dokonała Urszula Kowalczyk z Instytutu Morskiego w Gdańsku, Kierownik Zakładu Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego, w którym powstał projekt szlaku wodnego łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. Rząd RP był reprezentowany przez Jerzego Maternę, sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Mariusza Gajdę wiceministra w Ministerstwie Środowiska, region lubelski reprezentował dr hab. Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Ekspozycję otworzył organizator wystawy prof. Mirosław Piotrowski

Przez lata samorządowcy ze wschodnich województw Polski zabiegali w urzędach marszałkowskich i agendach rządowych o poważne podejście do sprawy budowy transgranicznej drogi wodnej E40 od Bałtyku do Morza Czarnego, czyli autostrady wodnej.  Obecnie pierwszy krok zrobił polski rząd, który rozpoczął proces ratyfikacji europejskiej konwencji dotyczącej międzynarodowych śródlądowych szlaków wodnych (AGN). Wykorzystując Wisłę, Bug, Prypeć i Dniepr, łącząc te rzeki siecią kanałów, uruchamiając porty przeładunkowe, turystyczne przystanie, zapewnia się rozwój terenów pogranicza, poprzez utworzenie nowych miejsc pracy. Ostatni odcinek E40 jest już w całości żeglowny po stronie ukraińskiej i białoruskiej. Na przygotowanie projektu odbudowy E40 oraz jego realizację można pozyskać fundusze Unii Europejskiej, m.in. z instrumentu finansowego „Łącząc Europę”, z unijnego budżetu na programy żeglugowe – powiedział w Parlamencie Europejskim organizator wystawy europoseł Mirosław Piotrowski.

Budowa szlaku wodnego E40, to przedsięwzięcie ogromnej wagi dla Polski i regionu lubelskiego. Jego planowana trasa prowadzi z Gdańska w górę Wisły, przez Bug do Terespola, następnie przez Brześć do Prypeci, a potem do Dniepru i Morza Czarnego.

Na terenie Lubelszczyzny droga zaczyna się w okolicach Dęblina, potem na odcinku ponad 40 km biegnie od doliny środkowej Wisły na wschód, wzdłuż granicy pradoliny Wieprza i wysoczyzny lubartowskiej. Porty byłyby zlokalizowane w Dęblinie i w Terespolu. Według projektu Instytutu Morskiego w Gdańsku, opracowanego w ramach Programu Współpracy UE Polska – Białoruś – Ukraina, wskazano 3 warianty budowy połączenia Wisły z Brześciem. Wariant przebiegu drogi wodnej E40 przez północną Lubelszczyznę, jest najkrótszy i najbardziej racjonalny pod względem ekonomicznym oraz ekologicznym. Dzięki budowie kanału alternatywnego do rzek Wieprz i Bug, szlak wodny omijałby tereny chronione. Eksperci uważają, że odtworzenie takiej drogi wodnej pozwoli na transport przez Polskę ok. 4 mln ton towarów rocznie. Droga wodna byłaby znakomitą alternatywą dla bardziej energochłonnych, kosztownych i trujących środowisko środków transportu drogowego, kolejowego czy lotniczego. Kluczowym ogniwem polskich korytarzy transportowych stałby się Terespol na Lubelszczyźnie, gdzie po budowie portu rzecznego, zbiegałyby się drogi wodne, kolejowe (suchy port kolejowy w Małaszewiczach) oraz lotnicze (port lotniczy cargo w Białej Podlaskiej). Projekt E40 można by realizować m.in. z funduszy UE, konkretnie wykorzystując instrument finansowy „Łącząc Europę”.

 

Biuro prof. Mirosława Piotrowskiego, posła do Parlamentu Europejskiego/TV Trwam News

drukuj
Tagi: , , ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl