By Jan Matejko - Image taken by User:Mathiasrex Maciej Szczepańczyk, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2461588

Litwa: Sejm uczcił 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej

Sejm Litwy uczcił podczas wtorkowego posiedzenia 450. rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej. Przyjęto rezolucję podkreślającą znaczenie tego dokumentu. Litewskich parlamentarzystów pozdrowił marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński.

W zaprezentowanym nagraniu wideo Marek Kuchciński podkreślił, że decyzja o utworzeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów była potwierdzeniem „woli naszych społeczeństw o potrzebie wzmocnienia współpracy w oparciu o wcześniejsze setki lat wspólnego sąsiedztwa”, które było „czasem trudne”.

„Była to wola zawarcia unii wolnych z wolnymi, równych z równymi” – pokreślił marszałek polskiego Sejmu.

Przypomniał, że oba państwa miały wspólnego króla, który był jednocześnie Wielkim Księciem Litewskim, wspólny Sejm, prowadzona była wspólna polityka zagraniczna i obronna. Odrębne były natomiast armie koronna i litewska, urzędy centralne, urzędy prawne, różne były języki urzędowe.

„Wtedy, gdy byliśmy razem, byliśmy silni. Nasz głos był słyszany w całej Europie. Z naszym głosem w Europie liczono się” – wskazał Marek Kuchciński i zaapelował, by dzisiaj także być razem.

„Brońmy wspólnych wartości, wolności, suwerenności i demokracji” – powiedział marszałek, kończąc wystąpienie słowami: „Wiwat Polska, wiwat Litwa na kolejne wieki”.

W przyjętej jednomyślnie rezolucji litewscy posłowie wyrazili nadzieję, że tradycje kształtowania tożsamości politycznej i kultury parlamentarnej obywateli dawnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów zajmą należyte miejsce w historii parlamentaryzmu Litwy i Polski.

W dokumencie podkreślono, że zawarta przed 450 laty unia była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia w całej ówczesnej Europie, powstaniem wyjątkowego w Europie systemu państwowego.

Rezolucja wskazuje, że zawarcie Unii Lubelskiej świadczy nie tylko o praktycznej realizacji idei Renesansu, ale też o nowatorskim myśleniu prawnym, o dojrzałości elit politycznych obu krajów.

„W Lublinie stworzona została wielonarodowa i wielokulturowa wspólnota w oparciu o wartości republikańskie, tolerancję, negocjacje polityczne i wzajemne poszanowanie. Rzeczpospolita stała się pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis (przedmurzem chrześcijaństwa)” – napisano w rezolucji.

Przewodniczący litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis wyraził zadowolenie, że dokument został przyjęty jednomyślnie, głosami 94 deputowanych obecnych na sali.

„Ogromną przyjemność sprawiło mi to, że w tak ważnej kwestii byliśmy jednomyślni” – powiedział po głosowaniu przewodniczący.

Zaznaczył, że Litwa zgodziła się na unię z Polską, gdy zrozumiała, że samodzielnie nie jest w stanie się obronić.

„Wówczas była to kwestia przetrwania (…). Na długie lata staliśmy się silnym państwem” – powiedział Viktoras Pranckietis i podkreślił, że również dzisiaj „Litwie zależy na utrzymaniu przyjacielskich relacji z Polską”.

W tym roku przypada 450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej. Z tej okazji w niedzielę 30 czerwca w Lublinie odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Udział w nich wezmą m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu Polski, przewodniczący litewskiego Sejmu oraz najwyżsi rangą urzędnicy państwowi i goście zagraniczni, w tym delegacje z Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Węgier.

PAP/RIRM

drukuj