Litwa: Rozpoczęły się obchody 74. rocznicy operacji „Ostra Brama”

Na Litwie rozpoczęły się dziś siedmiodniowe obchody 74. rocznicy operacji „Ostra Brama” – próby wyzwolenia Wilna przez Armię Krajową spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem wojsk radzieckich w 1944 roku.

„Operacja >>Ostra Brama<<, powstanie wileńskie, jest drugim co do wielkości czynem zbrojnym po powstaniu warszawskim” – wskazał w rozmowie z PAP Artur Kondrat, prezes zarządu Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, współorganizatora wileńskich obchodów.

„Naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu tym wszystkim, którzy walczyli o zachowanie granic II RP, którzy wyzwalali Wilno z rąk okupanta niemieckiego i chcieli, żeby ta Polska miała taki charakter i kształt, jaki miała w roku 1939” – dodał.

Obchody zainaugurowała dziś w wileńskim kościele Piotra i Pawła Msza św. w intencji poległych żołnierzy AK okręgu wileńskiego i nowogródzkiego oraz żyjących kombatantów i rodzin żołnierzy AK. Po południu odbyła się uroczystość na cmentarzu na Rossie w kwaterze wojskowej przy mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie są pochowani też żołnierze, którzy zginęli w 1944 roku podczas wyzwalania Wilna.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbędzie się dziś wieczorem koncert patriotyczny z okazji stulecia odzyskania niepodległości.

W ciągu następnych dni, w ramach obchodów rocznicy powstania wileńskiego, będą składane kwiaty na grobach żołnierzy AK rozsianych po Wileńszczyźnie, odbędą się: rajd rowerowy, gra miejska dla młodzieży „Burza w Wilnie”, wycieczka autokarowa po miejscach pamięci narodowej związanej z operacją „Ostra Brama”, projekcja filmów „Wyklęty” Konrada Łęckiego i „Nie pamiętam” Mirosława Mamczura.

Obchody zakończy 13 lipca uroczystość w podwileńskiej miejscowości Krawczuny, w miejscu, gdzie została stoczona ostatnia bitwa żołnierzy AK z oddziałami Wehrmachtu o Wilno.

W wileńskich uroczystościach uczestniczy około 150-osobowa grupa z Polski: członkowie Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej, delegacje Światowego Związku Żołnierz Armii Krajowej i Stowarzyszenia Odra-Niemen, harcerze, przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie oraz polskich organizacji społecznych na Litwie, m.in. Wileńska Młodzież Patriotyczna i Związek Polaków na Litwie.

Operacja „Ostra Brama” stanowiła część akcji „Burza”, zakładającej samodzielne wyzwalanie przez Armię Krajową okupowanych ziem polskich przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Rozpoczęła się w nocy z 6 na 7 lipca 1944 roku. Oprócz piechoty i artylerii w sile około 17 tys. żołnierzy Niemcy wyprowadzili tam do walki broń pancerną i siły lotnicze. Okręgi wileński i nowogródzki AK przeciwstawiły im około 10 tys. żołnierzy, wyłącznie piechoty i kawalerii.

Mimo dużej przewagi wroga, Polakom udało się wyzwolić znaczną część Wilna. Do 13 lipca, już we współdziałaniu z wojskami radzieckimi, całe miasto zostało oczyszczone z Niemców. Na Górze Zamkowej żołnierze AK wywiesili biało-czerwoną flagę, jednak już po kilku godzinach została ona zerwana przez żołnierzy radzieckich, którzy wywiesili czerwony sztandar. Później dowództwo i żołnierze AK zostali rozbrojeni. Większość z nich trafiła do więzień lub została zesłana na Syberię.

PAP/RIRM

drukuj