fot. PAP/Valdemar Doveiko

Litwa: na Rossie zapłonęły tysiące zniczy

Przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie na czele z ambasador Urszulą Doroszewską w piątek złożyli kwiaty i zapalili znicze w mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego na wileńskim cmentarzu Rossa. Uroczystości towarzyszyli litewscy Polacy.

W piątek na Rossie zapłonęły tysiące zniczy zebranych podczas tegorocznej akcji zainicjowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą. W tym roku zebrano ponad 9 tys. zniczy, które ustawiono nie tylko na Rossie; światełka rozjaśniły też inne historyczne wileńskie cmentarze: Bernardyński, Antokolski, Piotra i Pawła.

Rossa – najstarszy wileński cmentarz, jedna z polskich nekropolii narodowych – to prawie 30 tys. nagrobków, pomników i mogił chaotycznie porozrzucanych na obszarze ponad 10 ha. Tu spoczywają m.in. poeta Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski, historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel, malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz, ojciec Juliusza Słowackiego, dwoje dzieci Stanisława Moniuszki, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, powstańcy styczniowi, osoby zasłużone dla Wilna, Polski i Litwy.

Wiele nagrobków na Rossie to prawdziwe dzieła sztuki, 263 z nich znajduje się na liście zabytków, ale większość to zapadające się w ziemię zniszczone kamienie z zanikającymi napisami.

Od blisko 30 lat opiekę nad cmentarzem sprawuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który w swoją działalność angażuje polską społeczność na Litwie. Dzięki staraniom Komitetu udało się uratować blisko 100 pomników. W tym roku odnowiono 11 nagrobków.

Pieniądze na odnowę cmentarza Komitet pozyskuje m.in. w trakcie kwest na rzecz Rossy organizowanych podczas dnia Wszystkich Świętych w Warszawie na Powązkach i w innych miastach Polski oraz podczas kilku akcji odbywających się w ciągu roku na Rossie. Pieniądze na odbudowę tej nekropolii są też zbierane w dniu Wszystkich Świętych na wybranych cmentarzach Wileńszczyzny.

Dobiega końca kompleksowa renowacja najstarszej części Rossy. Prace, których koszt szacowany jest na ponad 2 mln euro, są prowadzone z funduszy unijnych i wileńskiego samorządu. Zgodnie z założeniem odrestaurowanych ma zostać sześć kaplic i 341 nagrobków, z których 141 znajduje się na liście zabytków.

Przewidziane jest uporządkowanie alejek o powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych, umocnienie skarp, odnowienie frontowej części ogrodzenia i centralnego wejścia na cmentarz. Przewidziano też zainstalowanie oświetlenia cmentarza i ustawienie kamer monitorujących.

PAP/radiomaryja.pl

drukuj