fot. PAP/EPA

Limitowanie leczenia jest barbarzyństwem!

Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy wydał oświadczenie dotyczące zaprzestania limitowania leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych. W oświadczeniu zwraca uwagę na dotychczasowe działania podejmowane w tej sprawie, które narażone są na zagubienie tego zasadniczego celu.

„OZZL obserwuje z niepokojem, że bezwzględnie słuszny postulat nielimitowania świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych zaczyna być zastępowany i stopniowo wypierany przez inne postulaty, w których na plan pierwszy wysuwane są aspekty organizacyjne” – czytamy w oświadczeniu.

***

Oświadczenie Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związki Zawodowego Lekarzy w sprawie działań na rzecz zaprzestania limitowania leczenia i diagnostyki chorób nowotworowych:

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy z zadowoleniem i satysfakcją przyjmuje fakt, że akcja społecznego nacisku na władze, aby zaprzestać limitowania leczenia przeciwnowotworowego, zainicjowana przez OZZL i niektóre organizacje pacjentów przyniosła tak szybko pierwszy efekt w postaci uznania tego postulatu za słuszny przez premiera RP i ministra zdrowia. Szczególny wpływ na powodzenie akcji miało przystąpienie do niej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego i list, jaki wysłał przewodniczący zarządu głównego PTO – prof. Jacek Jassem do prezydenta RP, premiera i ministra zdrowia. OZZL bardzo docenia te działania.

Jednocześnie OZZL obserwuje z niepokojem, że bezwzględnie słuszny postulat nielimitowania świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych zaczyna być zastępowany i stopniowo wypierany przez inne postulaty, w których na plan pierwszy wysuwane są aspekty organizacyjne. Nie negując znaczenia sposobu organizacji leczenia przeciwnowotworowego, OZZL przestrzega jednak aby nie zgubić zasadniczego celu, jakim powinno być zaprzestanie limitowania świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych. Obawiamy się tego tym bardziej, że przy omawianiu spraw organizacyjnych łatwo dochodzi do sporów kompetencyjnych między różnymi ośrodkami i osobami.

OZZL apeluje również, aby przy omawianiu spraw organizacyjnych wziąć pod uwagę, że leczenie chorób nowotworowych ma charakter interdyscyplinarny i zajmują się nim nie tylko lekarze onkolodzy i nie tylko centra onkologii, ale także lekarze wielu innych specjalności np. interniści, chirurdzy, ginekolodzy, pediatrzy, pulmonolodzy i szpitale różnego szczebla. Dlatego nie wolno – w ocenie OZZL – zamykać tej dyskusji w wąskim gronie jednego towarzystwa naukowego i Ministerstwa Zdrowia. Udział w tej dyskusji muszą wziąć także przedstawiciele innych specjalności lekarskich, bezpośredni organizatorzy świadczeń, czyli dyrektorzy placówek medycznych różnego szczebla oraz różne organizacje pacjentów.

OZZL wyraża nadzieję, że słuszny postulat zaprzestania limitowania leczenia przeciwnowotworowego zostanie szybko zrealizowany i nie zagubi się go w sporach lub dyskusjach, albo w działaniach pozornych. Limitowanie leczenia przeciwnowotworowego jest bowiem barbarzyństwem!

Zarząd Krajowy OZZL

Przewodniczący Zarządu: lek. Krzysztof Bukiel

Otrzymują:

– media

– minister zdrowia

– lekarskie towarzystwa naukowe

– wybrane organizacje pacjentów

– dyrektorzy szpitali onkologicznych.

 

RIRM

 

 

 

 

 

 

drukuj