fot. Paweł Pasionek

L. Kochanowicz: Toruńska geotermia może zapewnić 1/5 zapotrzebowania na ciepło w Toruniu

Źródła geotermalne w Toruniu mogą zapewnić jedną piątą zapotrzebowania na ciepło w Toruniu nawet przez 40 lat za połowę dzisiejszej ceny – podkreśliła w programie „Polski punkt widzenia” na antenie TV Trwam dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” Lidia Kochanowicz.

Złoża źródeł geotermalnych w Toruniu zostały odkryte w 2009 r., a od roku 2014 staramy się, aby z tego odnawialnego źródła energii korzystało państwo – wskazała Lidia Kochanowicz.

W  styczniu 2014 r. złożyliśmy wniosek o przyłączenie naszego źródła ciepła do systemu ciepłowniczego miasta Torunia, ażeby te źródła wykorzystać. Dzisiaj jest kwiecień 2017 r. i nie mamy nawet warunków przyłączenia. Sam proces przyłączenia nie jest skomplikowany, ponieważ my zapewniamy, żeby technicznie to ciepło dostarczyć do sieci ciepłowniczej. Jesteśmy to w stanie zrobić. Mamy pozwolenia budowlane, które trzeba doprowadzić do określonego „punktu”, ale żeby doprowadzić do „punktu”, to trzeba wiedzieć do którego. Tutaj właściciel sieci ciepłowniczej, który jednocześnie jest właścicielem konwencjonalnego źródła ciepła, nie wskazuje tego „punktu”, ponieważ prawo polskie mu tego nie nakazuje – powiedziała dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis”.

W polskim prawie nie ma przepisów, które nakazują przyłączyć odnawialne źródła ciepła do sieci ciepłowniczej – dodała.

Jeśli chodzi o prawo energetyczne, to jest tam obowiązek przyłączenia tego źródła, jak np. w przypadku przyłączenia wiatraków do systemu sieci energetycznej. Natomiast jeśli chodzi o źródła w ciepłowni, jak np. odnawialne źródła energii, to takiego obowiązku nie ma. To jest problem. Choćby nie wiem, jakie środki wydawałoby państwo na badania, to te środki są i tak zmarnowane, bo ten, który inwestuje w odnawialne źródła energii, powinien mieć pewność, że jego inwestycja szybko przyniesie efekty, czyli szybko będzie mógł się połączyć do sieci ciepłowniczej – powiedziała Lidia Kochanowicz.

Dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” wskazała, w jakiej sytuacji znajduje się dziś geotermia toruńska.

Koszty toruńskiej geotermii są wysokie, aczkolwiek nie wiem, dlaczego. Jeżeli spojrzymy na mieszkańców Torunia, którzy niebawem będą mieli problem, bo francuska firma EDF we wrześniu 2015 r. otrzymała zgodę i współfinansowanie z Polskiego Funduszu Rozwoju (wtedy to jeszcze były Państwowe Inwestycje Rozwojowe) na budowę ciepłowni w kogeneracji z energią elektryczną na gaz, mimo że ta firma już wiedziała, że są zasoby geotermalne w Toruniu i można je wykorzystać. Jest tych zasobów tak dużo, że możemy zapewnić jedną piątą zapotrzebowania ciepła w mieście. Ta firma tego nie ujawniła. W czerwcu tego roku zostanie oddana nowa ciepłownia w kogeneracji z energią elektryczną na gaz. Cena 1GJ na wytworzenie wynosi dziś 71 zł. Jest to odgórnie wyznaczona cena. My natomiast mamy za 1 GJ cenę ok. 35 zł. Mamy całkowicie czyste powietrze, ponieważ jest to nieemisyjne, niższą cenę, a mimo wszystko nie możemy się podłączyć – podkreśliła Kochanowicz i dodała, że złoża z geotermii toruńskiej mogą służyć mieszkańcom do nawet 40 lat.


RIRM/TV Trwam News

drukuj