fot. twitter.com

Kwestia dalszych działań wobec Konwencji Stambulskiej tematem dyskusji koalicyjnych w ramach Zjednoczonej Prawicy   

W resortach spraw zagranicznych i rodziny trwa namysł nad tym, co zrobić z Konwencją Stambulską. Za 4,5 miesiąca wygasają zastrzeżenia krajów, które ją ratyfikowały, ale zgłosiły wątpliwości co tego, jak ją stosować. O sprawie napisał dziś „Dziennik Gazeta Prawna”.

Gazeta przypomniała, że złożone zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim przepisów karnych. Jedno z nich mówi o tym, że konwencja będzie stosowana w zgodzie z polską konstytucją.

Rząd ma do wyboru trzy drogi. Pierwsza, której chce Solidarna Polska, to wypowiedzenie konwencji. Druga to utrzymanie zastrzeżeń, a trzecia – ich wycofanie.

Wątek dotyczący światopoglądowych aspektów dokumentu wypływa w kontekście rozmów koalicyjnych w Zjednoczonej Prawicy. Według Magdaleny Korzekwy-Kaliszuk, prawnik i psycholog, nie jest dobrze, jeśli ta sprawa staje się kartą przetargową w trakcie negocjacji koalicyjnych – tu potrzeba jednoznacznej postawy rządzących.

– Tutaj nie ma drogi na skróty. Każda droga na skróty jest pójściem na jakiś kompromis, który zawsze w dłuższej perspektywie prawnej, politycznej będzie niekorzystny dla naszego kraju. Nie jest dobrze, gdy konwencja staje się przedmiotem rozmów przy okazji rozmów koalicyjnych, bo staje się jakąś kartą przetargową. To jest dokument, wobec którego oczekujemy od rządzących jednoznacznej postawy, czyli jednoznacznego postawienia na respektowanie polskiej kultury, tradycji i tych dobrych wartości, które realnie chronią przed przemocą. Konwencja jako dokument ideologiczny nie wprowadza żadnych nowych rozwiązań do naszego porządku prawnego, a próbuje wymagać od nas takiego rozumienia rzeczywistości, które jest w rezultacie szkodliwe. Toteż żadne ustępstwa, kompromisy czy zastrzeżenia: zostaje tylko wypowiedzenie – powiedziała Magdalena Korzekwa-Kaliszuk.

Magdalena Korzekwa-Kaliszuk wskazała też, że zastrzeżenie dotyczące tego, że konwencja będzie stosowana w zgodzie z konstytucją, w rzeczywistości nie działa, bo i tak wymaga się od nas respektowania ideologicznych przepisów.

RIRM

drukuj