Kukiz’15 zaskarży do TK Prawo łowieckie?

Prawo łowieckie najprawdopodobniej zostanie zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Inicjatywę w tej sprawie podjęli już posłowie Kukiz’15, którzy zbierają podpisy pod wnioskiem także parlamentarzystów innych frakcji. Pomysł popiera także były minister środowiska prof. Jan Szyszko.

W marcu 2018 roku nowelizację Prawa łowieckiego przyjął parlament. W tym samym miesiącu ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda. Nowe przepisy wzbudzają wiele kontrowersji, zarówno wśród rolników, jak i myśliwych. Chodzi m. in. o zapis, w którym zabrania się polowania w obecności lub przy udziale dzieci do lat osiemnastu.

– To jest zamach na polski model łowiectwa – ewidentny i dokonany w sposób znaczący – podkreślił poseł Kukiz’15 Bartosz Jóźwiak.

Ustawa ta oznacza koniec dla takich branż jak sokolnictwo czy odtwarzanie polskich ras psów myśliwskich – zaznaczył sokolniczy Krajowego Gniazda Sokolników PZŁ Adam Dopierała.

– Od 2015 r. jesteśmy na liście niematerialnego dziedzictwa kultury. Zadaniem bycia na tej liście jest przekazywanie tradycji z pokolenia na pokolenie. Jak sokolnik ma w tej chwili przekazywać tradycję z pokolenia na pokolenie, jeżeli nie może zabrać ze sobą dziecka czy wnuka na łowy z sokołami – wskazał Adam Dopierała.

Nowe Prawo łowieckie zakazuje tresowania zwierząt myśliwskich przy użyciu innych zwierząt. Jak mówią myśliwi, nie możliwe jest wytresowanie sokoła na plastikowych fantomach imitujących drobne ptaki. Ustawa zawiera także wiele innych kontrowersyjnych zapisów – mówił Wiesław Wlazło z Naczelnej Rady Łowieckiej

– Pozbawia Polski Związek Łowiecki samorządności, którą Związek do tej pory posiadał. Wzmocniony jest nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim – powiedział Wiesław Wlazło.

Minister ma sprawować nadzór nad Związkiem. Ma też prawo powoływać i odwoływać zarząd Związku. Nowelizacja przewiduje również zakaz zasiadania we władzach Polskiego Związku Łowieckiego funkcjonariuszy i byłych tajnych współpracowników komunistycznych organów bezpieczeństwa.

Prawo łowieckie w obecnej formie ma zostać zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego. Inicjatywę w tej sprawie podejmują posłowie Kukiz’15.

– Ale to też konsekwencja tego, że zawiódł nas pan prezydent, który obiecał konsultacje jeszcze przed podpisaniem ustawy, zapoznanie się z uwagami, jednak tego nie zrobił. Stąd, żeby ratować polskie łowiectwo, polski model łowiecki, zmuszeni jesteśmy wykorzystać ten ostatni element działania legislacyjnego, czyli wniosek do TK – mówił Bartosz Jóźwiak.

Sam klub Kukiz’15, liczący 29 członków, nie ma wystarczającej liczby 50 posłów, niezbędnej do złożenia wniosku o zbadanie sprawy przez TK. Swoje poparcie dla wniosku deklaruje część posłów PSL i niezrzeszonych.

Ustawa ta powinna być jeszcze raz rozpatrzona. Jej dalsze konsekwencje mogą wyrządzić duże szkody Polsce – podkreślił prof. Jan Szyszko.

– A mianowicie sprywatyzowanie polskiego modelu łowiectwa, przejęcie obwodów łowieckich, a te obwody łowieckie związane są z leśnictwem. Więc następny krok w kierunku zniszczenia polskiego modelu leśnictwa i pozbawienie Polaków tego, aby mogli użytkować te zasoby przyrodnicze dla ich dobra i dobra człowieka – wskazał były minister środowiska.

Nie jest wykluczone, że wniosek do TK zostanie złożony w przyszłym tygodniu, podczas najbliższego posiedzenia Sejmu.

TV Trwam News/RIRM

drukuj