Kraków: planują likwidację dziewięciu szkół

Władze Krakowa planują przeprowadzić w przyszłym roku restrukturyzację 14 szkół, z czego dziewięć ma być zlikwidowanych. Zmiany opracowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa do końca lutego muszą przyjąć radni, aby zaczęły obowiązywać od 1 września 2013 r. 

Jak poinformowała dziennikarzy w piątek zastępca prezydenta Krakowa ds. edukacji Anna Okońska-Walkowicz, wśród szkół przeznaczonych do likwidacji są trzy szkoły podstawowe, cztery gimnazja (uczniowie dwóch z nich będą uczyć się w tych samych budynkach), jedno gimnazjum, które ma być przekazane do prowadzenia podmiotowi innemu niż gmina oraz jeden zespół szkół specjalnych.

Dwie szkoły przeznaczone są do wygaszania (zespół szkół ogólnokształcących oraz liceum ogólnokształcące), dwie szkoły zostaną połączone a jedna włączona w strukturę innego zespołu szkół.

Placówki przeznaczone do likwidacji to: Szkoła Podstawowa nr 3 na ul. Topolowej 22 (przeniesienie uczniów do SP 38), SP nr 52 na os. Dywizjonu 303 66 (przeniesienie uczniów do SP 100), SP nr 104 na os. Wysokim 7 (przeniesienie uczniów do SP 82), Gimnazjum nr 22 na ul. Skwerowej 3 (budynek przeznaczony na potrzeby G 21), Gimnazjum nr 27 na ul. Malborskiej 98 (przeniesienie uczniów do G 28), Gimnazjum nr 44 na os. Na Stoku 34 (budynek przeznaczony na potrzeby ZSOI 6), Gimnazjum nr 45 na os. Willowym 1 (przeniesienie uczniów do G 48), Gimnazjum nr 50 na ul. Bulwarowej 33 oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 na os. Niepodległości 19 (przeniesienie uczniów do ZSO14 lub G48, XII LO, XI LO).

Połączone zostaną XXXI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 9 a XXIX LO będzie włączona w strukturę Zespół Szkół Odzieżowych nr 1 przy ul. Cechowej 57. Do wygaszenia przeznaczono Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 na ul. Na Błonie 15b oraz XVI Liceum Ogólnokształcące na os. Willowym 35.

Planowane jest też połączenie placówek, w których obecnie kształcą się uczniowie z autyzmem na różnych poziomach edukacyjnych w jeden ośrodek specjalizujący się w kształceniu uczniów z autyzmem. Formalnie jest to możliwe tylko poprzez ich wcześniejszą likwidację.

Jak zaznaczyła, o wyborze placówek przeznaczonych do restrukturyzacji zdecydowały obiektywne przesłanki. Są to placówki, które w wyniku przeprowadzonej diagnozy szkół otrzymały najniższą liczbę punktów. Diagnoza dotyczyła zarówno wyników nauczania, jakości pracy szkoły, popularności jak i (choć w mniejszym stopniu) sytuacji finansowej szkoły i jej infrastruktury.

Z procesu restrukturyzacji wykluczone zostały szkoły na obrzeżach miasta oraz szkoły, które w ubiegłym roku rozpoczęły realizację programu naprawczego.

Władze miasta szacują, że do końca 2014 r. oszczędności związane z kosztami osobowymi oraz kosztami utrzymania budynków wyniosą 5,7 mln zł. W wyniku prowadzonych zmian liczba etatów zmniejszy się o ok. 90 (ok. 46 etatów pedagogicznych, ok. 44 etaty pracowników administracji i obsługi). Według przyjętych założeń część nauczycieli może liczyć na zatrudnienie w szkołach, do których będą przenoszone oddziały restrukturyzowanych placówek. Zwalniani pracownicy otrzymają w sumie odprawy w wysokości 2,2 mln zł.

Rada Miasta Krakowa musi podjąć decyzje dotyczące zmiany sieci krakowskich szkół do końca lutego 2013 r., tak aby mogły one obowiązywać od 1 września 2013 r.

Pierwsze decyzje dotyczące zmiany sieci szkół Rada Miasta Krakowa podjęła na początku tego roku. Były one związane z likwidacją gimnazjów nr: 3 i 31, Przedszkola nr 114, Zespołu Szkół Specjalnych nr 9 oraz rozpoczęcia wygaszania Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 3.

RIRM/PAP

drukuj