Kraków: 81. rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego

W Krakowie odbędą się dziś uroczystości 81. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Inicjatywę organizują Instytut Pamięci Narodowej, wojewoda małopolski oraz Wojewódzka Rada Kombatancka.

Obchody 81. rocznicy Powstania Polskiego Państwa Podziemnego rozpoczną się Mszą św. o godz. 10.00, która będzie sprawowana w katedrze na Wawelu. O godz. 12.00 na Placu Matejki przy Grobie Nieznanego Żołnierza będą miały miejsce uroczystości z asystą wojskową. Podczas nich przewidziane są wystąpienia przedstawicieli władz państwowych i organizatorów, Apel Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów.

Rozbiór Rzeczypospolitej dokonany przez Niemcy i ZSRS we wrześniu 1939 r. nie zmusił Polaków do kapitulacji. Internowany w Rumunii Prezydent RP Ignacy Mościcki na mocy obowiązującej konstytucji wyznaczył swojego następcę – Władysława Raczkiewicza, ten zaś powołał rząd z gen. Władysławem Sikorskim na czele. Mimo okupacji ziem Rzeczypospolitej przez Niemcy i ZSRS ciągłość prawna państwa polskiego została zachowana. Jego władze, uznawane przez społeczność wolnego świata, przez całą wojnę kierowały walką o niepodległość Polski na uchodźstwie, początkowo we Francji, a po jej upadku w Wielkiej Brytanii.

W kraju nie umilkły jeszcze ostatnie strzały żołnierzy Wojska Polskiego w nierównym boju z dwoma agresorami, gdy rozpoczęła się z nimi walka podziemna. 27 września 1939 r., w przededniu podjęcia decyzji o zakończeniu obrony Warszawy, gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz przystąpił do tworzenia organizacji konspiracyjnej pod nazwą Służba Zwycięstwu Polski. Wkrótce, 13 listopada 1939 r., gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej jako organizację wojskową o charakterze apolitycznym i ogólnonarodowym, z siedzibą w Paryżu. Stanowisko komendanta ZWZ objął gen. Kazimierz Sosnkowski. 4 grudnia 1939 r. wydał on pierwszą instrukcję organizacyjną. Dowódcą na terenach okupowanych przez Niemcy został płk Stefan Rowecki, na obszarze okupacji sowieckiej zaś – gen. Tokarzewski-Karaszewicz (wszyscy trzej brali swój rodowód niepodległościowy z I Brygady Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, której byli oficerami). Po ewakuacji rządu RP do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r. komendantem ZWZ na cały okupowany kraj został Rowecki, mianowany generałem.

Więcej o Polskim Państwie Podziemnym można przeczytać [tutaj].

 

IPN/radiomaryja.pl

drukuj