fot. pixabay.com

Gmina wiejska Krasne chce połączyć się z gminą miastem Rzeszów

Wraca temat połączenia gminy wiejskiej Krasne z gminą miastem Rzeszów. Obie jednostki samorządowe podtrzymują chęć fuzji. Nie ma jednak jeszcze konkretnego terminu.

Po raz pierwszy od wielu lat, władze Rzeszowa i Krasnego znów rozmawiały o fuzji samorządów. Spotkanie zorganizowano na wniosek wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera.

– Przedmiotem naszych konsultacji były działania zmierzające do tego, aby podpytać, jakie jest stanowisko wymienionych samorządowców w zakresie potencjalnego połączenia gminy miasto Rzeszów z gminą wiejską Krasne – wskazała Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki.

Decyzja o połączeniu gmin została podtrzymana.

– Strony zobowiązały się także do tego, iż w terminie najbliższych trzech tygodni odbędą się spotkania prezydenta oraz wójta, przewodniczących rady miasta oraz przewodniczącego rady gminy w celu doprecyzowania ze strony jednej jak i drugiej jednostki samorządowej terminu, kiedy to połączenie miałoby nastąpić – powiedziała Ewa Leniart.

Przed połączeniem gmina Krasne ma obowiązek określić i zabezpieczyć sprawy ważne dla mieszkańców oraz te, które są warunkiem, by fuzja mogła nastąpić – zaznaczyła Ewa Leniart.

Kolejne konsultacje odbędą się pod koniec października. Gdyby doszło do połączenia Rzeszowa i gminy Krasne, wtedy nowopowstały samorząd mógłby liczyć na bonus za zgodną fuzję o wartości 100 mln zł. Ostatecznie o połączeniu Rzeszowa i Krasnego mieszkańcy obu samorządów zdecydują w referendach.

TV Trwam News

drukuj