fot. pixabay.com

Korekta błędów w zeznaniach podatkowych

Do 30 kwietnia mieliśmy czas na rozliczenie się z fiskusem. Błądzić jest rzeczą ludzką – mówi znane polskie przysłowie. Można się pomylić, również wypełniając zeznanie podatkowe. Co wówczas zrobić?

Jednak przewidziano możliwość skorygowania złożonego zeznania. Oto porady, co zrobić, jeśli popełniliśmy błąd w zeznaniu podatkowym.

– Jeżeli w przypadku podatnika zdarzy się tak, że teraz w maju – już po złożeniu zeznania podatkowego – znajdziemy jakieś rachunki czy też dokumenty, z których nie skorzystaliśmy, a chcielibyśmy je wykorzystać na przykład w ramach odliczeń, oczywiście możemy zawsze złożyć korektę wcześniej złożonego zeznania podatkowego – wyjaśnia Małgorzata Spychała z Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

W takim przypadku zeznanie podatkowe wypełniamy jeszcze raz i składamy do urzędu skarbowego. Dodatkowo w rubryce „cel złożenia formularza” zaznaczamy „korekta zeznania”.

– Korektę możemy złożyć w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, kiedy złożyliśmy pierwotną wersję deklaracji – mówi Monika Tycner z Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto.

Oznacza to, że zeznanie za 2020 rok można skorygować do końca 2026 roku. Korektę można zanieść do urzędu skarbowego osobiście, wysłać pocztą albo złożyć dokument elektronicznie na przykład poprzez usługę Twój e-PiT. Jeżeli korekta nie jest składana w toku postępowania podatkowego w sprawie unikania opodatkowania, takiego dokumentu nie trzeba nawet uzasadniać.

TV Trwam News

drukuj