fot. twitter.com/MFIPR_GOV_PL

Konsultacje Umowy Partnerstwa

Trwają konsultacje Umowy Partnerstwa przygotowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Umowa określa cele wydatkowania środków z nowej perspektywy budżetowej UE. Dziś konsultacje odbywają się na Podlasiu.

Umowa Partnerstwa to dokument szczegółowo określający kierunki wydatkowania środków unijnych. Podlasie otrzyma w tzw. kopercie regionalnej 992 mln euro oraz środki w ramach programu dla Polski Wschodniej, a także z Funduszu Odbudowy i programów krajowych. Tylko w perspektywie 2014-2020 w województwie podlaskim dofinansowano inwestycje z programów krajowych kwotą prawie 5,7 mld zł. Fundusze unijne, razem ze środkami krajowymi, będą wspierać innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację oraz sprawy społeczne.

– Zakładamy, że nowa perspektywa 2021-2027 przyniesie tak dobre efekty realizacji przedsięwzięć, które przede wszystkim będą wzmacniać naszą gospodarkę, będą poprawiać produktywność, ale będą również wpływać na poprawę jakości środowiska, powietrza, na kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii czy energetyką samą w sobie, bo to są też priorytety Unii Europejskiej, które musimy zachować, wydatkując te środki – mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Uwagi i opinie można zgłaszać poprzez formularz umieszczony na stronie internetowej ministerstwa funduszy. Do 16 lutego odbędzie się 16 spotkań regionalnych. Cały proces konsultacji ma zakończyć się 22 lutego. Po tym terminie przygotowana zostanie finalna wersja Umowy, która zostanie przedstawiona Komitetowi ds. Umowy Partnerstwa, a następnie do zatwierdzenia przez rząd. Zaakceptowany dokument ma być przekazany do Komisji Europejskiej do formalnych konsultacji. Rząd chce, aby pieniądze mogły być wydatkowane jeszcze w tym roku.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj