fot. twitter.com/MFIPR_GOV_PL

MFiPR: 77,5 mln zł na dofinansowanie 19 projektów w programie Inteligentny Rozwój

Kwota 77,5 mln zł z funduszy europejskich w programie Inteligentny Rozwój zostanie przeznaczona na dofinansowanie 19 projektów w ramach konkursu „Projekty aplikacyjne” – poinformowało w komunikacie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR).

Konkurs został ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

Jak informuje MFiPR „Projekty aplikacyjne” zwiększają wykorzystanie nowych, rodzimych technologii przez polskie firmy. Konkurs z dofinansowaniem Funduszy Europejskich w ramach programu Inteligentny Rozwój umożliwia wspólną realizację inicjatyw badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa i jednostki naukowe. Wsparcie, na które mogły liczyć pojedyncze projekty, waha się od ponad 10 mln zł do ponad 1 mln zł.

W obecnie rozstrzygniętym konkursie dofinansowanie przyznano 19 konsorcjom, które będą pracowały między innymi nad: innowacyjnym zestawem terapeutycznym dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszącym bariery w edukacji, systemem do wykrywania zaburzeń smaku i węchu opartym na badaniu wykonywanym samodzielnie w domu pacjenta, redukcją zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w wyniku produkcji proekologicznych materiałów elastomerowych, immersyjnym systemem szkoleniowym dla personelu kolejowego wykorzystującym technologię VR, innowacyjnym systemem do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjnopiersiowej kręgosłupa.

„Sektor zdrowia i transportu jest mocno reprezentowany na wybranej przez ekspertów liście projektów aplikacyjnych. Innowacje w tych branżach są bardzo potrzebne, ponieważ właśnie w nich chcemy zająć jedno z czołowych miejsc w Europie. Polskiej gospodarce udało się być dość odporną na koronakryzys. Z pomocą funduszy europejskich chcemy powrócić na pozycję lidera rozwoju. Chcemy też pokonać barierę, jaką dla polskich firm było wykorzystanie innowacji w rozwijaniu przedsiębiorczości” – powiedziała cytowana w komunikacie Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Jak informuje resort funduszy i polityki regionalnej, NCBiR ogłosiło już kolejny, siódmy już konkurs w programie „Projekty aplikacyjne”. Konsorcja mogą zgłaszać się w nim do 31 lipca tego roku, a budżet konkursu to 100 mln zł. Wartość kosztów kwalifikowalnych zgłaszanego projektu musi wynosić co najmniej 1 mln zł.

O dofinansowanie mogą starać się wyłącznie konsorcja, złożone maksymalnie z pięciu podmiotów, w skład których wejdzie co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

PAP

drukuj