Konferencja poświęcona Żołnierzom Wyklętym

Nawet 600 osób wzięło udział w konferencji poświęconej Żołnierzom Niezłomnym, która odbyła się w Sejmie. To jedna z wielu inicjatyw wpisujących się w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jak wskazują organizatorzy, celem konferencji było uczczenie pamięci żołnierzy podziemie niepodległościowego. Uczestnicy spotkania rozmawiali też o roli młodzieży w przywracaniu ich do polskiej tożsamości narodowej.

Konferencję otworzył marszałek Sejmu, Marek Kuchciński. Jednym z organizatorów spotkania był, senator prof. Jan Żaryn.

Konferencją tradycyjnie zorganizowaną przez Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oraz przez posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości, w parlamencie, w miejscu ważnym dla polskiej rzeczywistości współczesnej, chcemy w ten sposób uhonorować Żołnierzy Wyklętych. Tych, którzy jeszcze z nami są, zdążyć by pokazać, że o nich pamiętamy, że chcemy się od nich uczyć – podkreślał senator Jan Żaryn.

Podczas konferencji, głos zabrał także pełniący obowiązki szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk.

Żołnierze Niezłomni charakteryzowali się tym, że kochali niepodległą Polskę, potrafili poświęcić swoje zdrowie, swoje życie, by Polska była wolna. Jeżeli w ich życiorysach młodzi ludzie odnajdują swój punkt odniesienia, źródło siły i wartości to serce każdego myślącego po Polsku obywatela powinno się radować – mówił Jan Józef Kasprzyk.

W trakcie spotkania odczytano list od prezydenta Andrzeja Dudy, który objął to wydarzenie patronatem honorowym.

Konferencji towarzyszyła wystawa prac plastycznych przygotowanych przez młodzież w ramach konkursu „Młodzi upamiętniają bohaterów”.

Zuzanna Dąbrowska/RIRM

drukuj