Konferencja „Nauczanie religii w szkole – 25 lat doświadczeń”

Dziś w siedzibie sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski odbędzie się konferencja na temat „Nauczanie religii w szkole 25 lat doświadczeń”. W tym roku mija 25 lat od powrotu nauczania religii do szkół.  

Podczas konferencji o celach i założeniach nauczania tego przedmiotu będzie mówił ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród prelegentów jest też m.in. ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP-u, podkreśla, że nauka religii odbywa się w 3 środowiskach: w rodzinie, szkole i przy parafii. Zwraca uwagę, że dziś podejmowane są próby wycofania religii ze szkół.

W świecie szuka się poszerzenia horyzontów dzieci i młodzieży w systemie edukacji. Ale w naszym kraju, w Polsce, niektórzy – wydaje się – starają się zawęzić horyzonty dzieci i młodzieży przez wykluczanie religii ze szkoły. Wykluczanie religii ze szkoły, jest jak wiemy, cofnięciem się do czasów komunistycznych w Polsce – podkreśla ks. prof. Paweł Rytel-Andrianik.

W ostatnim czasie środowiska lewackie podejmują próby wycofania lekcji religii ze szkół. Ponadto walczą z krzyżem w przestrzeni publicznej.

W zdecydowanej większości krajów Europy religia w szkołach jest nauczana i finansowana przez budżety tych państw.

RIRM

drukuj