Komunikat MAC. Sytuacja meteorologiczna

Od wczoraj dynamicznie rośnie poziom wody na południu kraju – na rzekach w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Śląsku przekraczane są stany alarmowe. Wiatr uszkodził linie energetyczne, są lokalne podtopienia.

W powiecie bieszczadzkim gwałtownie wezbrały potoki i trzeba było ewakuować ludzi. W Dębicy w kanale burzowym utonął mężczyzna, a w Warszawie – spadający konar zabił kobietę. Straż pożarna usuwa połamane gałęzie i drzewa tarasujące drogi.

„Mieliśmy do czynienia z bardzo dużymi opadami na południu Polski: w województwach podkarpackim, małopolskim i na Śląsku. Na szczęście te deszcze są coraz mniejsze i będą się przemieszczać zarówno na zachód, jak i na północ Polski. Gdyby te opady dalej trwały z tą samą intensywnością, to mielibyśmy jeszcze bardziej poważne zagrożenie powodziowe” – powiedział Rafał Trzaskowski, minister administracji i cyfryzacji, podczas spotkania z dziennikarzami.

„W tej chwili to zagrożenie też jest, ale mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami, w niektórych miejscach są one dosyć poważne, np. w Ustrzykach Dolnych mieliśmy problem ze szpitalem. W Nowym Sączu kilka domów się osunęło i musieliśmy ewakuować ludzi. Na szczęście nie mamy poważnego zagrożenia powodziowego, nie mniej jednak musimy być czujni” – podkreślił szef MAC.

Silny wiatr uszkodził sieci energetyczne. Bez prądu pozostaje teraz (stan na godz. 6 rano): – 43 tys. odbiorców na terenie woj. małopolskiego, – 19 tys. na terenie woj. podkarpackiego, – 2 tys. na Śląsku.

Stany alarmowe są przekroczone na 50 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły (najbardziej – w Ciężkowicach na Białej – o 136 cm) oraz na jednej stacji wodowskazowej w dorzeczu Odry (w Cieszynie na Olzie – o 70 cm).

 Stany ostrzegawcze są przekroczone na 43 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Wisły oraz na 4 stacjach w dorzeczu Odry. Alarmy przeciwpowodziowe zostały ogłoszone: – w Małopolsce: gminy: Zawoja, Szczawnica, Krościenko, Bobowa, Łososina Dolna, miasta Nowy Sącz i Grybów, Łapanów, Gnojnik, powiaty myślenicki, nowosądecki, tarnowski i suski, gmina Skawina (pow. krakowski); – na Podkarpaciu: gminy: Dukla, Chorkówka, Miejsce Piastowe, Jedlicze (pow. krośnieński), Zagórz, Komańcza (pow. Sanocki), Krempna (pow. jasielski), Brzostek (pow. dębicki), miasto i gmina Ustrzyki Dolne (pow. bieszczadzki); – a Śląsku: powiat bielski, żywiecki, Brenna, Ustroń, Skoczowa, Wisła (powiat cieszyński).

Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom lustra wody zbliża się do stanu alarmowego. Pogotowia przeciwpowodziowe zostały ogłoszone: – w Małopolsce: miasto Oświęcim, gminy: Kłaj, Stryszów, Brzeszcze, powiaty: tatrzański, nowotarski, limanowski, gorlicki; – na Podkarpaciu: powiaty: ropczycko-sędziszowski, brzozowski i strzyżowski, gminy: Skołyszyn (pow. jasielski) i Jawornik Polski (pow. przeworski), gmina Dydnia; – na Śląsku: miasto Bielsko Biała, gminy: Jaworze, Czechowice-Dziedzice. Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom lustra wody wzrasta do poziomu ostrzegawczego i nadal się podnosi.

Jak wygląda sytuacja w województwach: Małopolskie Intensywne opady deszczu (od 30 mm do 115 mm w górach) oraz zwiększone zrzuty wód ze zbiorników spowodowały, że stan wód w głównych rzekach podniósł się do stanów powyżej alarmowych. Lokalnie woda wylała z mniejszych rzek i ciekach wodnych. Są liczne podtopienia. Silny wiatr spowodował awarie energetyczne oraz uszkodzenia dachów (głównie w powiecie limanowskim). Uaktywniły się osuwiska, głównie na terenie powiatu nowosądeckiego – ewakuowano 15 osób (Barcice, gm. Stary Sącz).

Ze względu na możliwość wylania Raby na zamieszkałe ogródki działkowe ewakuowano 8 osób (Osieczany, gm. Myślenice). Ze względu na podtopienie 3 posesji ewakuowano 15 osób (Sucha Beskidzka). Z powodu podtopienia posesji ewakuowano 13 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Dąbrowej (pow. nowosądecki). Nie odnotowano istotnych utrudnień w funkcjonowaniu portu lotniczego w Balicach.

Z powodu wylania wody z rzek i rowów melioracyjnych nieprzejezdne były lokalnie drogi: 1 krajowa, 4 wojewódzkie i 2 powiatowe oraz 1 odcinek szlaku kolejowego. Policja zorganizowała objazdy. Nieprzejezdne odcinki dróg: – m. Witowice Dolne (gm. Łososina Dolna, pow. nowosądecki) droga krajowa nr 75; – m. Gromnik (gm. Gromnik, pow. tarnowski) – droga wojewódzka nr 997; – m. Pławna (gm. Ciężkowice, pow. tarnowski) – droga wojewódzka nr 981; – m. Gromnik- Rzepiennik-Biecz (pow. tarnowski) – droga wojewódzka nr 980; – m. Koszary i Młynne (gm. Limanowa, pow. limanowski) – 2 drogi powiatowe; – m. Ochotnica Górna (gm. Ochotnica Dolna, pow. nowotarski) – droga powiatowa; – m. Siedliska (gm. Tuchów, pow. tarnowski) – droga wojewódzka nr 977. W miejscowości Raciechowice (pow. myślenicki) zalane zostało ujęcie wody pitnej dla wodociągu gminnego.

Z powodu silnych wiatrów i podmyć konstrukcji słupów wystąpiły liczne awarie energetyczne. W kulminacyjnym momencie prądu nie miało 45 tys. odbiorców, głównie w miastach: Kraków i Tarnów oraz powiatach: nowosądeckim, nowotarskim, limanowskim, bocheńskim, tarnowskim, dąbrowskim i myślenickim. Podkarpackie Intensywne opady deszczu (od 55 do 70 mm za 12 godz.) w zlewni górnej Wisłoki, Wisłoka i bieszczadzkich dopływach Sanu oraz na rzece Strwiąż stany alarmowe i ostrzegawcze zostały przekroczone o 50 do 100 cm.

Teraz jednak widać tendencję spadkową na dopływach Wisłoki (Ropa i Jasiołka) oraz Sanie i jego bieszczadzkich dopływach (Hoczewka i Osława). Najtrudniejsza sytuacja była na terenie powiatu bieszczadzkiego w Ustrzykach Dolnych, Krościenku, i. Olszanicy, gdzie po gwałtownych opadach woda przybrała w rzece Strwiąż i potokach górskich. Tworzyło to zagrożenie dla ludzi o domów. Uszkodzona została ściana bloku mieszkalnego przy ul. Fabrycznej w Ustrzykach Dolnych. Blok stoi blisko Strwiąży.

Budynek opuściło 70 osób. Ponadto częściowo podtopionych i zalanych zostało: – 12 obiektów w m. Krościenko – ewakuowano łącznie 10 osób; – 4 budynki w m. Ustrzyki Dolne – ewakuowano 1 osobę; – 3 budynki mieszkalne w m. Łodyna. Zalane i podtopione obiekty użyteczności publicznej: – piwnice szpitala SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych – szpital funkcjonuje normalnie, nie ma zagrożenia dla pacjentów oraz personelu. Dyspozytorzy czasowo przebywają w zastępczych pomieszczeniach na terenie szpitala, a karetki pogotowia ratunkowego wróciły na swoje stałe miejsce stacjonowania, – sala gimnastyczna Zespołu Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnych; – pomieszczenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. Teraz sytuacja na terenie powiatu bieszczadzkiego stabilizuje się, woda cofnęła się do koryta rzeki. Na miejscu przebywa wojewoda podkarpacki.

W Dębicy utonął mężczyzna w kanale burzowym. Mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć ciała. Śląskie W Bielsku-Białej – uszkodzonych zostało 40 stacji transformatorowych – prądu nie ma 2100 odbiorców z pow. żywieckiego. W Gliwicach – uszkodzonych 6 stacji transformatorowych – energii elektrycznej nie ma 403 odbiorców z pow. wodzisławskiego. – powiat wodzisławski m. Uchylsko (gm. Gorzyce) – niesprawny przepust wałowy w wale przeciwpowodziowy na rzece Olza w Uchylsku (całkowicie niesprawna zasuwa do zamykania i otwierania przepustu oraz częściowo zawalony kanał przepustu w konstrukcji wału od strony napowietrznej); – pow. bielski – m. Bystra, gm. Wilkowice – udrożnienie przepustu; – m. Bystra, gm. Wilkowice – częściowo podtopione budynki mieszkalne.

W Warszawie zginęła 65-letnia kobieta przygnieciona przez konar złamany przez silny wiatr. Opolskie Nie ma awarii energetycznych. Wszystkie drogi są przejezdne. Nie odnotowano podtopień. Straż pożarna interweniowała 26 – głównie chodziło o połamane gałęzie. Stany wód rzek Opolszczyzny układają się w strefie stanów niskich i średnich. W strefie stanów wysokich znajdują się wodowskazy: – Nysa Kłodzka (za zbiornikiem nyskim) stan 227 cm (stan ostrzegawczy 380 cm) – tendencja stała, – Branice – boczne koryto Opawy stan 168 cm (stan ostrzegawczy 190 cm) – tendencja stała.

Na terenie województwa opolskiego nie ma teraz zagrożenia powodziowego. Świętokrzyskie – Na rzekach województwa nie odnotowano stanów ostrzegawczych ani alarmowych. Wczoraj wieczorem silny wiatr w południowych powiatach województwa (kazimierskim, pińczowskim, staszowskim i sandomierskim) łamał i wywracał drzewa. Straż pożarna musiała interweniować 60 razy. Z powodu silnego wiatru w województwie świętokrzyskim nieczynne są 32 stacje transformatorowe, prądu nie ma 1200 odbiorców. Workami z piaskiem podwyższono wał na Wiśle w Sandomierzu (odcinek Koćmierzów w kierunku granicy z województwem podkarpackim, w sumie 410 m). Nadbudowano koronę wału na wysokość 40 cm.

Drogi i linie kolejowe przejezdne. Lubelskie Nie ma większych problemów. Silne wiatry połamały drzewa i konary – koniecznych było 140 interwencji konarów. Na odnotowano większych awarii energetycznych, na ma nieprzejezdnych dróg, linii kolejowych oraz podtopień. Dolnośląskie Wszystkie linie kolejowe, drogi przejezdne. Brak zdarzeń związanych z sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną. Państwowa Straż Pożarna na terenie kraju interweniowała 2292 razy w związku z zagrożeniem powodziowym i opadami deszczu. W działaniach uczestniczyło 1936 zastępów (8692 ratowników).

Ostrzeżenia IMGW: Hydrologiczne – 3 ostrzeżenia hydrologiczne 3. stopnia dotyczące możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na terenie województwa: podkarpackim, małopolskim i śląskim (zlewnie Małej Wisły, Przemszy, Soły), – 8 ostrzeżeń hydrologicznych 2. stopnia dotyczących możliwości przekroczenia stanów ostrzegawczych na terenie województwa: lubelskiego, dolnośląskiego (Kotlina Kłodzka), opolskiego (zlewnia Odry), łódzkiego (zlewnia Pilicy), śląskiego (dorzecze górnej Odry i zlewnia górnej Warty), świętokrzyskiego (zlewnia Pilicy, Nidy, Koprzywianki i Kamiennej), – 1 ostrzeżenie hydrologiczne 1. stopnia dotyczące możliwości wzrostu stanu wody do strefy stanów wysokich na terenie woj. śląskiego (zlewnia Pilicy), Meteorologiczne – 5 ostrzeżeń meteorologicznych 2. stopnia dotyczących możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie województwa: lubelskiego (subregion południowy), świętokrzyskiego, śląskiego (subregion jurajski), opolskiego i dolnośląskiego, – 3 ostrzeżenia 1. stopnia dotyczących możliwości wystąpienia intensywnych opadów deszczu na terenie województwa: łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego, – 2 ostrzeżenia meteorologiczne 1. stopnia dotyczących możliwości wystąpienia silnego wiatru na terenie województwa: lubelskiego (subregion północny i południowy).

Dziś na przeważającym obszarze kraju opady deszczu będą miały natężenie umiarkowane. Na południowym wschodzie – po południu burze. W południowo-wschodniej części kraju prognozowana suma opadów wyniesie od 10 mm do 20 mm, a na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – do 30 mm, lokalnie 50 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu przejdą w opady deszczu ze śniegiem. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty. Wiatr w porywach osiągać może jeszcze 65 km/h. W ciągu dnia od południowego wschodu kraju prędkość wiatru stopniowo osłabnie. W nocy przewidywane są okresowe opady deszczu, a na południowym wschodzie – burze. Od Śląska i Opolszczyzny przez Ziemię Łódzką i Mazowsze po Podlasie suma opadów ma wynieść od 10 mm do 20 mm. W sobotę okresowo opady deszczu, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów – 10-20 mm, lokalnie na południowym zachodzie – do 30 mm. Na północnym zachodzie oraz podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl