Wpisy

Zagrożenie powodziowe w Polsce

Roztopy pogarszają sytuację na polskich rzekach. Poziom wody w niektórych miejscach jest bardzo wysoki. Niebezpiecznie jest zwłaszcza w okolicach Włocławka. Obawy związane z zagrożeniem powodziowym towarzyszą mieszkańcom Krasnegostawu.