Kolejne szpitale otrzymają dodatkowe fundusze od rządu

Szpitale w województwie mazowieckim otrzymają nowe fundusze. Minister zdrowia Łukasz Szumowski w obecności premiera Mateusza Morawieckiego zainicjował wczoraj w Ciechanowie podpisywanie umów na dofinansowanie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Dotyczą one m.in. wyposażenia SOR-ów. To jest pierwsza linia frontu, gdzie pacjenci zderzają się ze swoim cierpieniem i systemem ochrony zdrowia. Około 35 mln zł ma być przeznaczonych na blisko 100 SOR-ów. Pieniądze mają trafić m.in. na zakup sprzętu.

Chcemy zmieniać sytuację w szpitalach i wymieniać sprzęty, by SOR nie kojarzył się z kolejkami, ale ze sprawną obsługą – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Krok po kroku staramy się zmieniać sytuację, bo rzeczywiście odziedziczyliśmy bardzo duże zadłużenie tych szpitali to jest grubo ponad 10 mld zł w całym kraju ale również wymianę sprzętu na bardziej nowocześniejszy, którego byliśmy też świadkami w kilku szpitalach. Ale tak naprawdę dotyczy to ok. 100 szpitali we wszystkich 16 województwach; tak, żeby szpitalne oddziały ratunkowe nie kojarzyły się z długimi kolejkami, z zatłoczonymi korytarzami, tylko ze sprawniejszą obsługą. Ze sprawniejszymi procedurami, ze sprawniejszym procesem podejścia do pacjentów – podkreślił szef polskiego rządu.

Program ma także na celu zwiększenie zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Minister zdrowia powiedział, że dzięki działaniom rządu mamy o 10 tys. pielęgniarek więcej w systemie niż mieliśmy w 2016 r.

RIRM

drukuj