fot. twitter.com

Kolejne środki unijne pozwolą na budowę dróg ekspresowych i autostrad

Kolejne środki unijne pozwolą na budowę dróg ekspresowych i autostrad. Podpisane zostały umowy na odcinek trasy A1 oraz obwodnice Tomaszowa Lubelskiego i Kępna. Łączna wartość pięciu projektów to ponad 2 mld złotych.

Do tej pory Centrum Unijnych Projektów Transportowych zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad 68 umów na łączną kwotę blisko 38 mld złotych. Teraz czas na kolejnych pięć umów.

– Z tych środków realizujemy inwestycje strategiczne, takie jak autostrada A1 czy drogi ekspresowe: S3, S11, czy S17. Te drogi stanowią kręgosłup komunikacyjny naszego kraju. Są bardzo ważne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, wygody i komfortu jazdy – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Z podpisanych umów najważniejsza dotyczy budowy odcinka A1 Częstochowa – Tuszyn. Dzięki tej inwestycji droga z Gdańska do granicy z Czechami będzie miała parametry autostrady – tłumaczył minister Tadeusz Kościński.

– Dzięki podpisanym dziś umowom mamy zakontraktowane w programie „Infrastruktura i środowisko” ponad 90 proc. wszystkich środków przewidzianych na realizację programu – wskazał Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej.

Pozostałe odcinki, których dotyczą zawarte umowy, to: S3 od Miękowa do Brzozowa, obwodnica Tomaszowa Lubelskiego w ciągu S17, obwodnica Kępna na trasie S11 oraz obwodnica Niemodlina.

Na kluczowych kierunkach szlaki komunikacyjne są niemal kompletne – podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

– Oczywiście potrzebne jest wzmacnianie połączeń na poziomie lokalnym w postaci obwodnic i na poziomie dróg ekspresowych – powiedział Waldemar Buda.

Według zapowiedzi rządu, także nowy unijny budżet, przyniesie kolejne środki na budowę dróg.

TV Trwam News

drukuj