fot. flickr

KGP: trwa nabór do policji; na chętnych czeka 4,5 tys. posad

Komenda Główna Policji planuje przyjąć w tym roku do służby około 4,5 tys. policjantów poinformował PAP rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. W sprawach naboru kandydaci powinni się zgłaszać do komend wojewódzkich policji.

Potencjalnych kandydatów Komenda Główna Policji kusi m.in. gwarancją stałych warunków pracy, możliwością rozwoju zawodowego i rozbudowanym systemem socjalnym. Zatrudnienie około 4,5 tys. niemal zupełnie wyeliminowałoby wakaty w policji, których – według danych KGP z końca grudnia ubiegłego roku – było prawie 4,6 tys.

„Dążymy do tego, żeby zatrudnienie było jak największe, zdajemy sobie także sprawę, że wielu policjantów osiąga pełną wysługę emerytalną i przechodzi na emeryturę” – powiedział Mariusz Ciarka.

Zaznaczył, że kandydaci do służby powinni przed przystąpieniem do naboru dokładnie zapoznać się z jego procedurą i sprawdzić, czy sprostają zawartym w niej wymaganiom. Kandydat powinien być sprawny fizycznie, mieć nieposzlakowaną opinię i nie może być karany.

„Co bardzo ważne: osoba taka musi być gotowa do podporządkowania się instytucji zhierarchizowanej, a więc również szczególnej dyscyplinie, rozkazom i poleceniom” – wylicza rzecznik KGP.

Zaznacza, że największym problemem dla kandydatów jest przejście testów sprawności fizycznej i testów psychologicznych.

Zgodnie z informacjami, jakie pojawiły się na stronach komend wojewódzkich, gdzie kandydaci powinni kierować swoje dokumenty, policja szuka przede wszystkim osób z wykształceniem wyższym magisterskim lub równorzędnym na kierunkach: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Poszukiwani są również kandydaci z wykształceniem licencjackim i inżynierskim oraz absolwenci liceów ogólnokształcących lub techników, w których programach nauczania były przedmioty dotyczące funkcjonowania policji.

Większe szanse na przyjęcie mają także osoby, które mają kwalifikacje ratownika albo ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych. Potrzebne są też osoby z uprawnieniami płetwonurka, prowadzenia łodzi motorowej, a także z prawem jazdy kategorii A lub C.

Kandydat do służby powinien złożyć podanie, kwestionariusz osobowy (można go pobrać w każdej jednostce policji), a także kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, świadectw pracy lub służby. Do wglądu należy okazać oryginały tych dokumentów, a także książeczkę wojskową. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Zgodnie z przepisami policjantem może być obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, mający co najmniej średnie wykształcenie, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oraz korzystający z pełni praw publicznych. Powinien także mieć zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej.

Zgodnie z ustawą o policji przyjęcie kandydata następuje po postępowaniu kwalifikacyjnym, na które składają się m.in. testy wiedzy, sprawności fizycznej, psychologiczny, a także rozmowa kwalifikacyjna i ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w policji.

Z danych KGP wynika, że 31 grudnia ubiegłego roku było ponad 98,7 tys. policjantów, a wakatów prawie 4,6 tys. Liczba ta dotyczy wszystkich komend i komórek organizacyjnych w policji, łącznie z KGP. W samych garnizonach policyjnych wakatów było prawie 4,3 tys.

PAP/RIRM

drukuj