fot. sxc.hu

KE m.in. o polityce budżetowej oraz reformach strukturalnych

Komisja Europejska przedstawi zalecenia dla państw UE dotyczące polityki budżetowej, zatrudnienia i reform strukturalnych, koniecznych dla wzmocnienia konkurencyjności gospodarek UE i państw członkowskich.

Rekomendacje są częścią tzw. semestru europejskiego, czyli koordynacji polityki gospodarczej w UE, aby zapobiec kryzysom. KE ma też podjąć decyzje dotyczące procedury nadmiernego deficytu wobec niektórych krajów.

RIRM

drukuj