fot. premier.pl

Katowice: sąd odrzucił wnioski ws. 4-latki, która ma zostać przekazana ojcu z Belgii

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód odrzucił w piątek cztery wnioski w sprawie dotyczącej odebrania mieszkającej w Polsce babci 4-letniej dziewczynki i wydania jej mieszkającemu w Belgii ojcu. Złożyli je prokuratura, pełnomocnik ojca i Rzecznik Praw Dziecka.

Informację o treści wydanych w piątek orzeczeń przekazały służby prasowe sądu w piśmie podpisanym przez prezesa Grzegorza Grzyba. Zgodnie z wcześniejszym postanowieniem sądu, dziecko ma wrócić do ojca.

Rodzice 4-latki poznali się w Belgii. Matka pracowała tam jako lekarz okulista, podobnie jak jej partner. Para rozstała się, kiedy dziewczynka miała rok; kobieta zabrała dziecko i wyjechała do Polski. W listopadzie 2019 r. sąd belgijski przyznał wyłączną opiekę rodzicielską ojcu. Dzień później przebywająca w Polsce matka dziewczynki nagle zmarła. Opiekę nad dzieckiem przejęła babcia dziecka.

Jak poinformował sędzia Grzegorz Grzyb, sąd – nie znajdując do tego podstaw – oddalił wniosek prokuratora, który domagał się zawieszenia postępowania.

„W ramach żadnego z toczących się postępowań rozpoznawczych dotyczących małoletniej nie udzielono zabezpieczenia o wstrzymaniu wykonania postanowienia z 18 stycznia 2018 r.” – napisał prezes Grzegorz Grzyb. Chodzi o postanowienie, w którym sąd katowicki nakazał wydanie dziecka ojcu.

Prokuratura złożyła także drugi wniosek, w którym domagała się zmiany wcześniejszego postanowienia w sprawie 4-latki, udzielenia zabezpieczenia oraz zasięgnięcia opinii zespołu sądowych specjalistów. Sąd także na to się nie zgodził argumentując m.in., że w ramach postępowania wykonawczego nie ma podstawy do prowadzenia postępowania dowodowego i „brak jest roszczenia, które mogłoby zostać zabezpieczone”.

Jak przekonuje prokuratura, natychmiastowe wydanie 4-letniej dziewczynki osobie, której ono praktycznie nie zna, wywiezienie jej do obcego kraju, do rodziny, z którą nie będzie się w stanie porozumieć, może spowodować negatywne skutki dla psychiki dziecka.

Odrzucony został też wniosek Rzecznika Praw Dziecka, który chciał zawieszenia postępowania z uwagi na śmierć matki dziewczynki. Sąd uznał, że przepis, na który powołuje się RPD nie ma w tej sytuacji zastosowania.

„Zgodnie z art. 922 par. 1 i 2 kpc, spadek to prawa i obowiązki majątkowe zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na spadkobierców. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą. Obowiązek wydania małoletniej był ściśle związany z osobą jej matki toteż nie wszedł do spadku” – wskazał sąd.

Sąd odrzucił też wniosek pełnomocnika ojca dziewczynki, który domagał się wydania zarządzenia w sprawie kontaktów ojca z córką, powołując się na Kodeks rodzinny i opiekuńczy (kro). Sąd uznał, że „orzekanie w sprawie wykonywania kontaktów na podstawie rt. 109 kro (a zapewne ten artykuł ma na myśli uczestnik postępowania) jest niedopuszczalne. Przepisy regulujące wykonanie kontaktów nie przewidują możliwości wydania orzeczenia wskazanego przez uczestnika postępowania” – napisał prezes. Art. 109 kro wylicza zarządzenia, jakie może wydać sąd w przypadku zagrożenia dobra dziecka.

Prezes Grzegorz Grzyb wcześniej kilkakrotnie przekonywał, że dziecko zostało bezprawnie uprowadzone przez matkę z Belgii do Polski i w takiej sytuacji musi być zachowana jurysdykcja państwa członkowskiego, w którym osoba małoletnia miała miejsce „zwykłego pobytu”. Jak przypomniał, prawomocnym wyrokiem z 21 listopada 2017 r. sąd w Brukseli, po wniosku ojca, nakazał matce natychmiastowe przewiezienie dziewczynki z powrotem do Belgii i powierzenie jej ojcu.

W styczniu 2018 r. katowicki sąd nakazał matce wydanie córki. Postanowienie to uprawomocniło się w połowie czerwca tego samego roku. Późniejszy wniosek babci dziecka, o ustanowienie jej dla dziewczynki rodziną zastępczą, został odrzucony przez katowicki sąd w listopadzie 2019 r. z uwagi na brak jurysdykcji krajowej, tamto postanowienie nie jest prawomocne.

W poprzednim tygodniu dziewczynkę próbowano odebrać jej polskiej rodzinie dwa razy. Dziecko miało być odebrane na podstawie postanowienia radomskiego sądu, który wydał je w drodze pomocy prawnej, udzielonej sądowi w Katowicach. Za pierwszym razem kurator sądowy odstąpił od tej czynności, bo dziewczynka zaniosła się płaczem i kurczowo trzymała się babci, nie chcąc iść z obcymi jej ludźmi. Za drugim przedstawiciel sądu zrezygnował ponownie, gdyż – jak stwierdził – ojca nie było w miejscu, w którym miało nastąpić odebranie dziecka.

W pomoc polskiej rodzinie dziewczynki zaangażowało się Ministerstwo Sprawiedliwości zastrzegając, że o tym, czy dziecko zostanie wydane, decydują sądy. Strona polska zaproponowała mediacje, by ojciec, który nie mówi po polsku, mógł spotykać się z córką i przyzwyczaić do siebie dziecko.

Jak oświadczyła przed tygodniem Ambasada Belgii, przekazując stanowisko władz tego kraju, dziewczynka powinna wrócić do ojca do Belgii. Władze belgijskie oświadczyły, że „wyrażają głęboki niepokój w związku z tym, iż wyroki belgijskich i polskich sądów w sprawie uprowadzenia za granicę 4-letniego dziecka narodowości belgijsko-polskiej nie są wykonywane należycie”.

PAP

drukuj
Tagi: ,

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl