„Katolicy i prawda – szanse i zagrożenia”

W WSKSiM w Toruniu rozpoczął się dziś VII Międzynarodowy Kongres „Katolicy i prawda – szanse i zagrożenia”.

Kongres zainaugurowała uroczysta eucharystia, której przewodniczył ks. bp Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.

Następnie głos zabrał o. dr Tadeusz Rydzyk, rektor założyciel WSKSiM.

Życzę wszystkim, by ten kongres pomógł każdemu z nas jeszcze bardziej zakorzenić się w prawdzie, żyć prawdą i bronić prawdy – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Ks. kard. Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego w referacie otwierającym kongres mówił, że Kościół ma nie tylko prawo czy przywilej ale niezbywalny obowiązek pozostawania w służbie prawdy. Jak dodał, pociąga to za sobą konkretne zagadnienia.

– Wskazuje na charakter całego Kościoła i wszystkich jego członków, jako znaku. My wszyscy, jako uczniowie Jezusa Chrystusa musimy być uświęceni w prawdzie, aby być znakami prawdy. Z jednej strony jest to szansa każdego z nas, aby zachować i wyrazić własną tożsamość chrześcijańską w płynnej ponowoczesności, która rezygnuje z prawdy i odpowiedzialności za nią. Bycie znakiem dotyczy także całego Kościoła, który – pomimo nacisków medialnych i politycznych, by ulegał jakiemuś zideologizowanemu progresizmowi i presji czasu – chce pozostać wierny prawdzie i swojemu założycielowi, który jest Drogą, Prawdą i Życiem – mówił ks. kard. Zenon Grocholewski.

Ks. bp. Stanislas Lalanne, z papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu mówił, o kwestiach przekazywania prawdy w mediach.

Całkowicie prawdziwa wypowiedź bardzo często jawi się jako względna. Prawda, do jakiej dziennikarz dociera w swoich reportażach, jest wypowiadana przez różne osoby, tworzona na tysiące sposobów. Znajduje się całe mnóstwo specyficznych form językowych. Nawet dla dziennikarzy prawda jest czymś do skonstruowania. Nie może być formułowana jako coś absolutnego. Nie jest czymś wyizolowanym. Zależy od systemu myślowego i językowego. Prawda historyczno-geograficzna rodzi się w określonym obszarze kulturowym i społeczno-politycznym – zauważył ks. bp. Stanislas Lalanne.

Z kolei za niespełna trzy godziny z wykładem wystąpi ks. prof. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który przedstawi zagadnienie biblijnych perspektyw prawdy w nawiązaniu do m. in. Księgi Rodzaju.

– Nie można człowieka zrozumieć w prawdzie bez Boga, bez odniesienia do Boga, Jego przykazań, prawa. Każdy zamach naprawdę jest związany z zamachem przeciwko Bogu oraz przeciwko więziom, relacjom, które łączą człowieka z Bogiem. Mamy więc teologiczne wymiary prawdy w teksie wyjętym z Księgi Rodzaju, na które w swoim wystąpieniu  wskazał kardynał Zenon Grocholewski. Mamy także piłatowe pytanie: cóż to jest prawda? Piłat nie znał na nie odpowiedzi, ale my ją znamy – podkreślił ks. prof. Waldemar Chrostowski.

Kongres organizuje WSKSiM we współpracy z katedrą filozofii Kultury KUL.

Prof. dr hab. Piotr Jaroszyński, kierownik tej katedry i wykładowca WSKSiM powiedział, że musimy mówić prawdę ponieważ poprzez fałsz dochodzi do manipulacji.

– Temat ten został przyjęty z dużą wdzięcznością tym bardziej, że dotyka istoty problemu. Zdajemy sobie sprawę z tego, że manipulacja, nie tylko antychrześcijańska, ale właściwie antyludzka, w różnych wymiarach prowadzona jest ostatecznie poprzez szerzenie fałszu i kłamstwa. Dlatego chcąc bronić i praw człowieka i godności ludzkiej, naszej kultury i wiary, musimy odwoływać się do prawdy – mówił prof. Piotr Jaroszyński.

Transmisję z poszczególnych punktów spotkania przeprowadza Radio Maryja i TV Trwam.

 

 

RIRM/TV Trwam News

drukuj