Sejm wyraził zgodę na ratyfikację umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina

Sejm niemal jednogłośnie uchwalił ustawę, w której wyraża zgodę na ratyfikację przez prezydenta Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską a Ukrainą.

Za głosowało 427 posłów, jeden – Roman Kotliński z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

16 września Rada Najwyższa Ukrainy oraz Parlament Europejski ratyfikowały umowę stowarzyszeniową. Po głosowaniu Układ obowiązuje tymczasowo – w celu pełnej ratyfikacji umowa musi być ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich Unii.

Poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych mówi, że z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa ważne jest podjęcie reform na Ukrainie, tak aby stała się ona nowoczesnym i demokratycznym państwem.

Szkoda, że dzieje się to jednak z opóźnieniem. Można było jako Polska wcześniej podjąć taką uchwałę, być pierwszym. Tak jak wiele lat temu byliśmy pierwszym państwem , które uznało niepodległość Ukrainy. Dzisiaj, ta drobna opieszałość jest spowodowana taż tym, że Polska nie jest już państwem rozgrywającym kwestie pokoju i bezpieczeństwa na Ukrainie przy jej konflikcie z Rosją. Dobrze się jednak stało, że jest w Sejmie porozumienie głównych sił politycznych, aby Ukrainę wspierać – powiedział poseł Waszczykowski.
UE podpisała część politycznej umowy z Ukrainą w marcu w geście wsparcia dla władz w Kijowie w czasie zaostrzających się napięć z Rosją i kryzysu politycznego. Gospodarczą część umowy, dotyczącą przede wszystkim wolnego handlu, podpisano w czerwcu. Jednak wdrożenie umowy handlowej pod naciskiem Rosji odłożono do końca 2015 roku.

RIRM

drukuj