fot. twitter.com

Kantar Public: 47 proc. badanych dobrze ocenia prezydenta, 42 proc. – premiera

W czerwcu 47 proc. badanych pozytywnie ocenia prezydenta Andrzeja Dudę, a 42 proc. źle; z pracy premiera Mateusza Morawieckiego zadowolonych jest 42 proc. ankietowanych, zaś niezadowolonych 44 proc.; działania rządu dobrze ocenia 43 proc., a źle 42 proc. – wynika z sondażu Kantar Public.

W porównaniu do wyników z maja nieznacznie mniejszy jest odsetek osób zadowolonych z pracy prezydent (spadek o 1 pkt proc.). Udział osób niezadowolonych z jego pracy jest o 1 pkt proc. wyższy niż w maju. W czerwcu pracy prezydenta nie potrafiło ocenić 11 proc. badanych, czyli tyle samo, co w maju.

Premier Matusz Morawiecki nieco częściej jest źle oceniany, niż dobrze. W czerwcu z jego pracy zadowolonych był 42 proc. Polaków (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem). Ocenę negatywną wystawiło mu 44 proc. badanych (spadek o 1 pkt proc. mniej). 14 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanego zdania w tej sprawie (wzrost o 1 pkt proc.).

W czerwcu pozytywnie pracę rządu oceniło 43 proc. badanych (wzrost o 1 pkt proc.), negatywnie o gabinecie premiera Morawieckiego wypowiedziało się 42 proc. ankietowanych (spadek o 4 pkt proc.). 15 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii na ten temat (wzrost o 2 pkt proc.).

Kantar Public przeprowadził sondaż w dniach 14-19 czerwca br. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1005 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej, metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI).

PAP/RIRM

drukuj