Kancelaria wpływała na Naczelny Sąd Administracyjny?

Prezydent nie musi ujawniać nazwisk autorów ekspertyz – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Przychylił się tym samym do skargi kasacyjnej Kancelarii Prezydenta RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Ekspertyzy na temat funkcjonowania systemu emerytalnego i OFE oraz nazwiska ich autorów chciała poznać osoba prywatna – prawnik z Warszawy, wspierany przez organizację Sieć Obywatelska Watchdog Polska. Kancelaria Prezydenta odmówiła, a sprawa trafiła do sądu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że niezasadnie odmówiono ujawnienia imion i nazwisk ekspertów, którzy przygotowywali opinie. Po skardze na to rozstrzygnięcie Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że nazwiska ekspertów nie mogą być ujawnione na zasadzie dostępu do informacji publicznej.

Obywatele mają prawo wiedzieć na co wydawane są pieniądze publiczne, mówi poseł Stanisław Piotrowicz, prokurator w stanie spoczynku.

– W państwie demokratycznym władza cechuje się transparentnością podejmowanych decyzji. Zresztą Wojewódzki Sąd Administracyjny właśnie podzielał ten kierunek. Okazuje się jednak, że funkcjonariusze na szczytach władzy potrafią paraliżować inne instytucje i wykorzystywać do własnych, konkretnych celów. Nie jest to pierwszy przypadek i myślę, że w tym zakresie Naczelny Sąd Administracyjny uległ sugestiom Kancelarii Prezydenta nie chcąc się narażać – komentuje poseł Stanisław Piotrowicz.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zamyka sprawę.

RIRM

drukuj