fot. twitter.com/prezydentpl

Kancelaria Prezydenta podsumowuje pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy

Kancelaria Prezydenta podsumowała w czwartek pięć lat prezydentury Andrzeja Dudy. Wśród osiągnięć głowy państwa wymieniono m.in. stworzenie Inicjatywy Trójmorza, złożenie 109 oficjalnych wizyt zagranicznych i opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej.

Pięcioletnia kadencja prezydenta Andrzeja Dudy rozpoczęła się 6 sierpnia 2015 r. z chwilą złożenia przysięgi przed Zgromadzeniem Narodowym.

Kancelaria Prezydenta wskazuje, że przez ostatnie pięć lat Andrzej Duda złożył 109 oficjalnych wizyt zagranicznych. Ponadto w tym czasie odbyło się 166 wizyt delegacji zagranicznych w Polsce, zawarto 78 porozumień międzynarodowych, ratyfikowano i ogłoszono 370 umów międzynarodowych.

Wśród osiągnięć Andrzeja Dudy na forum międzynarodowym wymieniono wzmocnienie sojuszu z USA, stworzenie Inicjatywy Trójmorza i aktywną politykę Polski w ONZ.

W zakresie bezpieczeństwa militarnego – jak wskazano – priorytetami Andrzeja Dudy były: trwała obecność wojsk NATO w Polsce, wsparcie modernizacji technicznej polskiej armii (m.in. zakup systemów Patriot i HIMARS, śmigłowców Black Hawk, F-35), reforma systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP oraz utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przypomniano także, że w czerwcu 2019 r. prezydenci Polski i USA podpisali „Wspólną deklarację prezydentów o współpracy obronnej w zakresie obecności sił zbrojnych USA na terytorium RP”, a we wrześniu 2019 r. Andrzej Duda i Donald Trump podpisali wspólną deklarację na temat pogłębiania współpracy obronnej. Z kolei w maju 2020 r. zatwierdzono Nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP.

Prezydent – jak wskazała Kancelaria – podejmował także działania wspierające rodzinę (programy 500 plus i 300 plus na wyprawkę dla każdego ucznia) i emerytów (przywrócenie niższego wieku emerytalnego, 13. emerytura, program „Mama 4 plus”). Wśród osiągnięć Andrzeja Dudy wymieniono także podniesienie płacy minimalnej i stawki godzinowej.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1270756204915105794

Kancelaria Prezydenta zauważa, że Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta i prezydent odwiedził wszystkie (380) powiaty krajowe.

Wśród kluczowych inicjatyw prezydenta wymieniono: nieodpłatną pomoc prawną dla każdego, kto jej potrzebuje, ustawę o centrach usług społecznych i zmiany w Kodeksie pracy.

https://twitter.com/prezydentpl/status/1271013643409293313

W zakresie polityki zdrowotnej Kancelaria Prezydenta wymienia także opracowanie Narodowej Strategii Onkologicznej, utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego i program „Leki 75 plus”.

PAP

drukuj