fot. twitter/Ministerstwo Rozwoju

Jasionka k. Rzeszowa. Ponad 4,3 mld euro na zrównoważoną mobilność

Ponad 4,3 mld euro na zrównoważoną mobilność przeznaczy Polska w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Zrównoważona mobilność jako szansa i wyzwanie dla miast jest tematem dwudniowej konferencji, która w czwartek rozpoczęła się w Jasionce k. Rzeszowa.

Biorą w niej udział samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy. Konferencję zorganizowało Ministerstwo Rozwoju, a jej celem jest promocja zrównoważonej mobilności wśród decydentów, beneficjentów oraz użytkowników projektów finansowanych ze środków unijnych.

„Dobrze przygotowane kompleksowe projekty dotyczące zrównoważonej mobilności miejskiej dają szansę na jakościową zmianę, poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienia komfortu życia w polskich miastach” – powiedział wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Zwrócił uwagę, że „połączenie rozbudowy systemów transportowych miast z wymogami klimatycznymi i środowiskowymi stanowi niemałe wyzwanie”.

„Liczymy jednak, że dzięki promocji dobrych praktyk, także tych z naszego kraju, zainspirujemy beneficjentów do stawiania sobie ambitnych celów i ich realizację z pomocą funduszy europejskich” – mówił wiceminister.

„Nie do pominięcia jest również znaczenie jakie ekomobilność, w tym elektromobilność, może mieć dla rozwoju polskiej gospodarki” – dodał Hamryszczak.

Zrównoważona mobilność miejska oznacza harmonijne łączenie, uzupełnianie i usprawnianie przemieszczania się pieszo, rowerem, komunikacją miejską, a także pociągiem podmiejskim czy dalekobieżnym. Istotną rolę w tym łańcuchu odgrywa nowoczesny transport miejski.

W perspektywie finansowej 2014-2020, w programach krajowych i regionalnych, Polska przeznaczy na zrównoważoną mobilność ponad 4,3 mld euro. W programie operacyjnym Infrastruktura i Środowisko zaplanowano 2,3 mld euro, Polska Wschodnia – 0,4 mld euro, w regionalnych programch operacyjnych – 1,6 mld euro.

Z tych środków m.in. zakupionych ma zostać blisko 1500 jednostek taboru, wybudowanych 500 km linii komunikacji miejskiej oraz prawie 950 km ścieżek rowerowych. Zainstalowanych będzie ok. 30 inteligentnych systemów transportowych. Ma też powstać ponad 200 zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Wśród panelistów konferencji „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” są eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu działający w branży transportowej, a także reprezentanci organizacji pozarządowych, samorządów i zarządów transportu miejskiego.

W trakcie sześciu zaplanowanych paneli rozmawiają m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w śródmieściach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej. Zastanawiają się także nad rolą i przyszłością autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

W piątek w Jasionce zostanie podpisana umowa założycielska Konsorcjum „Polski E-BUS”, która ma stworzyć projekt innowacyjnego elektrycznego autobusu.

Uczestnicy spotkania w Jasionce mogli również obejrzeć multimedialną wystawę prezentującą m.in. najnowsze rozwiązania systemów transportowych. Mogą też odwiedzić rzeszowskie centra systemu sterowania ruchem oraz zarządzania transportem publicznym; oba powstały ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

PAP/RIRM

drukuj