J. Kaczyński: Radio Maryja zmieniło Polskę

 

Z okazji XXV Rocznicy Powstania Radia Maryja specjalny list do o. Tadeusza Rydzyka CSsR – Dyrektora i Założyciela katolickiej rozgłośni – skierował Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na uroczystości dziękczynienia pismo odczytał Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Poniżej zamieszczamy list premier Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości:

Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze, Czcigodni Ojcowie oraz Szanowni Państwo!

25 lat, całe ćwierć wieku, to już tyle czasu dzięki Opatrzności możemy słuchać audycji z Torunia. Radio Maryja jest bowiem dziełem Opatrzności, ale Opatrzność działa poprzez ludzi. Wybiera ich, by jako narzędzia Boże realizowali nakreślony przez Najwyższego plan.

Opatrzność ofiarowała nam, Kościołowi Polskiemu, naszej Ojczyźnie osobę skromnego redemptorysty i niezwykłego człowieka. Człowieka wielkiej wiary i wielkich talentów.

Jeżeli spojrzymy wstecz, jeżeli przypomnimy sobie skromne początki Radia Maryja i porównamy je z tym, co jest dzisiaj to nie będziemy mogli wyjść z podziwu. To wprost niebywałe, prawie nie do uwierzenia, że do tego wszystkiego mógł doprowadzić jeden człowiek.

Chciałbym wspomnieć o wszystkich zasługach Ojca Dyrektora, ale obawiam się, że gdybym zaczął je wymieniać to nie wiem, kiedy bym skończył. Tak długa jest ta lista, dlatego pozwolę sobie wymienić tylko te najważniejsze przedsięwzięcia: Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”, miesięcznik „W Naszej Rodzinie”, SIM Radio, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, Fundacja Nasza Przyszłość, Fundacja Lux Veritatis, Fundacja Servire Veritati oraz Rodzina Radia Maryja z całym bogactwem swej struktury.

Ileż trzeba było mieć śmiałości, wyobraźni i jasności myśli, nieugiętej woli, hartu ducha, wreszcie ogromy sił witalnych, by te wszystkie elementy składające się na to jedno wielkie zbożne dzieło przeprowadzać od fazy narodzenia się pomysłu, przez stadium realizacji, po etap zaawansowanego rozwoju. Ileż przy tym było trzeba znieść oszczerczych ciosów, oskarżeń, pomówień i podejrzeń.

Dla wielu środowisk i sił politycznych osiągnięcia Ojca Dyrektora są solą w oku. Przeciwnicy z zawiścią grzmią na alarm: „imperium Rydzyka”. Ja na to powiadam: To wspaniałe dzieło ad maiorem Dei glorian. To temu przecież służą wymienione instytucje. Każda rzecz, każda działalność ma oprócz aspektu materialnego także wymiar duchowy.

Dzieła Ojca Dyrektora tworzą swoim działaniem ogromną przestrzeń czynienia i oddziaływania dobra. To dzięki nim dociera do ludzi potrzebujących słowo Boże, które ofiarowuje im nadzieję i dodaje sił do zwalczania przeciwności losu oraz pokonywania życiowych zagubień. To one pozwalają umocnić się w wierze, odkryć nowe wymiary życia duchowego w modlitewnej wspólnocie.

Inicjatywy medialne odebrały monopol mediom głównego nurtu, wniosły do polskich domów powiew wiarygodnej informacji i niezakłamanej publicystyki. Przestrzeń prawdy na innym odcinku pracy formacyjnej stale poszerza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jej absolwenci służą Panu Bogu i Ojczyźnie, zaświadczając swoim postępowaniem, jak należy pracować na rzecz dobra wspólnego.

Św. Jan Paweł II powiedział kiedyś o Radiu Maryja, że wnosi ono cenny wkład w dzieło nowej ewangelizacji. Wkład, który buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie ku cywilizacji miłości.

Radio Maryja, tak jak i inne inicjatywy Ojca Dyrektora, zmieniły Polskę. Dziś już niepodobna wyobrazić sobie polski pejzaż religijny, medialny, edukacyjny bez tych formacyjnych instytucji. Za ich powstanie i istnienie, za ich misje z głębi serca Ojcu Dyrektorowi dziękuję.

Te podziękowania nie byłyby pełne, gdybym za jego pośrednictwem nie złożył wyrazu wdzięczności wszystkim ludziom wolnej woli: Ojcom Redemptorystom, pracownikom, współpracownikom i wolontariuszom, którzy w taki lub inny sposób przyczyniają się do tego zbożnego dzieła Bóg zapłać.

Wielce Czcigodny Ojcze Dyrektorze, bardzo się cieszyłem na myśl, że będę razem z Toruńską Rodziną świętował srebrny jubileusz Radia Maryja. Niestety przyczyny ode mnie niezależne mi na to nie pozwoliły. Bardzo żałuję, że nie mogłem przybyć osobiście w ten wyjątkowy dzień do Torunia. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro.

Kończąc, życzę Ojcu Dyrektorowi, wszystkim ludziom i słuchaczom Radia Maryja wszystkiego, co najlepsze, a w szczególności dalszych sukcesów w służbie Panu Bogu i Ojczyźnie. W związku z tym, że mamy czas adwentu, to chciałbym również życzyć błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i wielu łask Bożych w Nowym Roku. Szczęść Boże. Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku.

Jarosław Kaczyński

RIRM

drukuj