Pierwsza pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego

Materiał dokumentujący pierwszą pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja do Ojca Świętego Jana Pawła II 23 marca 1994 utrwalony kamerą amatorską.

drukuj