IPN rozpoczął współpracę z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie

Współpraca między Instytutem Pamięci Narodowej oraz Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie, którą zainicjowano we wtorek w Montrealu, dotyczyć będzie m.in. digitalizacji materiałów archiwalnych.

Jak czytamy na stronie IPN, w czwartek jego przedstawiciele – dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk oraz towarzysząca jej kierownik Sekcji Kształtowania i Ewidencji Zasobu Archiwalnego Teresa Gallewicz-Dołowa – wezmą udział w spotkaniu z Polakami mieszkającymi w Montrealu, zorganizowanym przez Polski Instytut Naukowy w Kanadzie (PINK). Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Polskiej im. Wandy Stachniewicz, gdzie zaprezentowana zostanie także działalność Archiwum IPN ze szczególnym uwzględnieniem projektu „Archiwum Pełne Pamięci”.

Wydarzenie poprzedziło wtorkowe zawarcie umowy o współpracy między instytucjami, którą sygnowali prezes PINK Stanisław Latek oraz prezes IPN Jarosław Szarek (reprezentowany przez dyrektor Marzenę Kruk). Jak podkreślono, „porozumienie dotyczy opracowania merytorycznego, a następnie digitalizacji materiałów zgromadzonych w Montrealu”. Jest ono efektem „wspólnej inicjatywy” oraz „uzgodnień” pomiędzy kierującymi instytucjami, dokonanych podczas corocznej Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów oraz Bibliotek Polskich na Zachodzie, która obyła się w październiku 2017 r. w Nowym Jorku.

Polski Instytut Naukowy w Kanadzie jest działającą nieprzerwanie od 1943 r. instytucją, mającą na celu szerzenie w społeczeństwie kanadyjskim wiedzy o dziedzictwie intelektualnym i artystycznym Polski.

PAP/RIRM

drukuj