Instytut Ordo Iuris przedstawił program wspierający politykę rodzinną

Program proponowany przez Instytut Ordo Iuris zakłada m.in. mediacje pojednawcze dla skłóconych małżeństw, reformę systemu ekonomicznego dla rodzin oraz większą kontrolę rodzicielską nad szkolnictwem.

Program „W kierunku prawa przyjaznego rodzinie” to odpowiedź na wyzwania dzisiejszego świata – zaznaczył wiceprezes Ordo Iuris oraz redaktor programu dr Tymoteusz Zych.

– Mamy na myśli nie tylko realizację wytycznych wynikających z konstytucji, ale działanie, które wydaje się być konieczne w dzisiejszych czasach kryzysów więzi społecznych, kryzysów więzi rodzinnych. W czasach także pogłębiającego się kryzysu demograficznego – powiedział dr Tymoteusz Zych.

Projekt przygotowany przez Instytut Ordo Iuris opiera się na trzech filarach.

– Podstawowe hasła to: ochrona małżeństwa, rodziny, praw rodziców i dobra dzieci – mówił prezes Ordo Iuris mec. Jerzy Kwaśniewski.

Ochrona małżeństwa będzie opierać się na wzmocnieniu jego trwałości i tożsamości. Projekt zakłada również likwidację przepisów dyskryminujących małżeństwa.

– Proponujemy przywrócenie tego, co już funkcjonowało, czyli posiedzeń pojednawczych, naprawienie błędu, który został przez postkomunistyczny parlament popełniony w 2005 roku. Proponujemy także wprowadzenie nieodpłatnych i obowiązkowych mediacji, mediacji dobrze rozpoznających przyczyny sporu, jaki występuje pomiędzy małżonkami – podkreślił dr Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris.

Rozmowy byłyby toczone z udziałem psychologa oraz eksperta w rozwiązywaniu konfliktów. Ochrona rodziny odnosiłaby się także do jej sytuacji ekonomicznej i związanej z nią problemów.

– Pierwszy z nich dotyczy polityki podatkowej prowadzonej przez państwo. Drugi to wsparcie dla rodziny, jeśli chodzi o opiekę nad małymi dziećmi, do lat trzech. Trzecia kwestia to system emerytalny, który w niedostatecznym stopniu dostrzega pracę, jaką wykonują rodzice, jeżeli chodzi o opiekę nad dziećmi – wskazała Karolina Pawłowska, ekspert Ordo Iuris, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego.

Ordo Iuris postuluje, by kwota wolna od podatku uwzględniała także dzieci. Takie rozwiązanie pozytywnie wpłynęłoby na sytuację finansową rodzin wielodzietnych. Instytut chce także wprowadzić bon wychowawczy na opiekę nad dzieckiem do lat trzech.

– Bon powinien mieć formę bezpośredniego transferu finansowego do rodziców i to rodzice powinni decydować, na jakie cele go przeznaczą. Czy to będzie żłobek, czy to będzie opiekunka, czy punkt opieki dziennej, czy też opieka sprawowana osobiście – powiedziała Karolina Pawłowska.

Wartość bonu rekompensowałaby wówczas straty finansowe wynikające z całkowitej lub częściowej rezygnacji z pracy. Według programu Ordo Iuris, fundusze na ten cel pochodziłyby z budżetu centralnego.

– Zupełnie innym, ale kluczowym zagadnieniem jest skuteczna ochrona małoletnich przed pornografią w internecie – akcentował mec. Rafał Dorosiński, ekspert Ordo Iuris, koordynator zespołu analitycznego.

W ramach praw rodziców i dobra dziecka zwiększona miałaby zostać także kontrola rodzicielska nad dyrekcją szkół oraz programem nauczania.

 

TV Trwam News

drukuj