Instrukcja wypełnienia formularza PIT-OP za rok 2018 dla emerytów i rencistów

Zamieszczamy skan druku PIT-OP – Oświadczenia o przekazaniu 1% podatku dochodowego dla organizacji pożytku publicznego jaką jest m.in. Fundacja Nasza Przyszłość.

Oświadczenie przeznaczone jest wyłącznie dla emerytów i rencistów. Składamy go do Urzędu Skarbowego. Wystarczy wpisać swój PESEL, ROK – 2018 ,  URZĄD SKARBOWY, do którego adresowane jest oświadczenie, swoje NAZWISKO, IMIĘ, DATĘ URODZENIA, NUMER KRS 0000091141, złożyć podpis.

Aby mieć możliwość sprawdzenia czy środki do nas dotarły można zakreślić poz. 11 oświadczenia.

pobierz druk – kliknij


drukuj