Konkursy dla dzieci i młodzieży

Konkursy dla dzieci i młodzieży

Dzięki środkom pozyskanym z 1% przekazanego na rzecz Fundacji Nasza Przyszłość możemy zorganizować konkursy dla dzieci i młodzieży, poprzez które chcemy promować historię i kulturę Polski.

Zachęcamy do udziału w następujących konkursach:

Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych

 

Aby wziąć w nim udział, prześlijcie płytę demo z prezentacją swojej twórczości na adres Fundacji Nasza Przyszłość w Warszawie. Płyta powinna zawierać maksymalnie 3 utwory. Dołączcie do niej wypełnioną Kartę Zgłoszenia.

Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze po trzy Zespoły z każdej kategorii wiekowej. Wezmą one udział w Gali Festiwalowej, która będzie miała miejsce podczas wrześniowego Dziękczynienia w Rodzinie.

Regulamin Festiwalu i potrzebne dokumenty:

– Regulamin

– Karta zgłoszenia

– Oświadczenia członków Zespołu


Konkursy tematyczne:

 

„Inspiracje biblijne w literaturze i kulturze polskiej”,

„Ojczyzna – Polska w twórczości od Karola Wojtyły do Ojca Świętego Jana Pawła II”,

„Jestem dumny, że jestem Polakiem”.

By wziąć w nich udział, należy do wybranego tematu konkursowego napisać utwór poetycki lub esej, nagrać film (do 5 minut), czy też skomponować utwór muzyczny, ułożyć piosenkę i ją zaprezentować. Możecie też przedstawić temat plastycznie: za pomocą obrazu czy rzeźby. Pamiętajcie, by do każdej pracy dołączyć Kartę Zgłoszenia.

Regulamin Konkursów i potrzebne dokumenty:

– Regulamin

– Karta zgłoszenia

Dla zwycięzców wszystkich Konkursów przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody!

Ze względu na duże zainteresowanie Konkursami przedłużamy termin zgłoszeń do 15 maja 2016 roku.

Zgłoszenia przesyłajcie na adres:
Fundacja Nasza Przyszłość
ul. Leszno 14
01-192 Warszawa.
Na pytania odpowiada O. Grzegorz Woś:
o.grzegorz.wos@radiomaryja.pl

Bardzo gorąco zapraszamy wszystkich do udziału! Promujmy kulturę naszego kraju i jego regionów, rozwijajmy swoje zainteresowania i wiedzę o Polsce!

drukuj